آنالیزسازه ای برج مقبره امامزاده یحیی به روش المان محدود

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 971

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCAU01_2734

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1393

چکیده مقاله:

آرامگاهها را به عنوان بناهای یادبودی در معماری اسلامی ایران، میتوان در زمرهی مشهورترین بناهای مذهبی و تدفینی دانست. برج- مقبرهها یکی از گونههای اصلی آرامگاهی به شمار میروند که در سطح استان مازندران به تعداد زیاد و با اشکال گوناگون پراکنده شدهاند. شهر ساری به عنوان مرکز این استان دارای آثار و ابنیه تاریخی بسیاری است که از آن جمله میتوان به تعدادی برجمقبره اشاره نمود. برجمقبرهی امامزاده یحیی که در مرکز این شهر واقع شده است در این نوشتار مورد تحلیل قرار میگیرد. هدف از این مقاله، بررسی رفتار سازهای و میزان پایداری و آسیبپذیری این بنا با توجه به نتایج حاصل از آنالیز استاتیکی تحت بار وزن، آنالیز ارتعاش آزاد و آنالیز ارتعاش اجباری تحت بار زلزله است که جهت دستیابی به آن از روش شبیه سازی و مدلسازی رایانهای استفاده شده و روش تجزیه و تحلیل دادهها توصیفی و تحلیلی بوده است. به منظور بررسی رفتار بنا در شرایط گوناگون بارگذاری و آنالیز و تحلیل، ابتدا مدل سهبعدی آن در نرمافزار AutoCAD ساخته و سپس به محیط نرمافزار ANSYS منتقل شده است؛ در ساخت مدل از ساخت بنای الحاقی به برج مقبره در دورههای بعد از ساخت اولیه ی آن، صرفنظر شده است. پس از انتقال مدل بنا و تعیین المان و مش بندی، به ترتیب آنالیز استاتیکی خطی تحت بار وزن، آنالیز ارتعاش آزاد و آنالیز زلزله بر روی آن انجام شد. بهوسیلهی آنالیز استاتیکی تحت بار وزن، تغییرمکانها بررسی و تنشهای اصلی با تنشهای مجاز مقایسه گردید. سپس آنالیز ارتعاش آزاد صورت گرفته و نوع حرکت هر مود در فرکانسهای مختلف بررسی شده است. آنالیز زلزله بر روی بنا بر اساس زلزلهی ناغان انجام گرفته و تغییرمکانها، حداکثر و حداقل تنشها استخراج و مقایسه گردیده- اند. بر اساس نتایج حاصل، میزان پایداری و آسیب پذیری بنا ارزیابی شد و نقاط ضعف سازه شناسایی و راهکارهایی برای حفاظت اصولی از آن ارائه شده است

نویسندگان

سمیه فلاح نیا

استادمدعو موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران بابل کارشناس ارشدمرمت و احیابناها و بافت های تاریخی دانشگاه هنر اصفهان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • سو ایی، ا حسا ن . آنا لیز مکا نیک ...
 • سا ری 0 قم : ا نتشا ر ا ت ...
 • پر و ند ه ی ثبتی اثر، سا زما ن ...
 • ANSYS، تهر ان : مو سسه فر هنگی هنری نقش ...
 • کنگر ه بین ا لمللی مهند سی عمر ان، شیر ...
 • سو ایی، ا حسا ن، و فا طمه ا سلامی ...
 • شکل بهینه قوس های آجری تحت بار وزن [مقاله کنفرانسی]
 • د ا نشگا ه هنر ا صفها ن، د ا ...
 • ر هگذ ر، رضا، و مهد ی مقد س. بر ...
 • تهر ا ن : ا نتشا ر ا ت د ...
 • حجا زی، مهر د ا د . جز و ه ...
 • International Conference _ Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development ...
 • نمایش کامل مراجع