تأثیر رانش از جلو یا عقب در رفتار حرکت عرضی حدی خودرو

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,595

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME13_395

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1385

چکیده مقاله:

با بکارگیری یک مدل هفت درجه آزادی خودرو شامل حرکتهای طولی، عرضی و دوران حول محور رول، حرکت یک خودرو شبیه سازی گردیده است . با فرض یکی بودن خواص جرمی و اینرسی برای خودروهای رانش از جلو عقب و با اعمال ورودیهای مختلف زاویه غربیلک فرمان مشخصه های حرکت پایدار خودروها مقایسه گردیده اند . نتایج بیانگر آن است که در شتابهای ارضی کم و متوسط روی جاده افقی، مشخصه های حرکتی دو خودرو تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد . اما در شتابهای حدی و در حرکت روی شیب تفاوت بیشتری وجود دارد . نزدیکی خودرو رانش از عقب به خاصیت فرمان خنثی در شرایط حدی از مزایای آن می باشد

نویسندگان

بهروز مشهدی

استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی خودرو

نازیلا ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی خودرو