پنهاننگاری پر ظرفیت با حداقل سازی تغییرات هیستوگرام تصویر

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,974

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCC04_033

تاریخ نمایه سازی: 10 اسفند 1385

چکیده مقاله:

تا کنون روشهای متعددی برای پنهان نگاری در تصویر پیشنهاد شدهاست. بسیاری از روشهای ارائه شده از جاسازی در بیت کم ارزش پیکسلهای تصویر(LSB-M و LSB-F) استفاده میکنند. روش پیشنهاد شده در این مقاله ترکیب دو ایده جاسازی پرظرفیت و وفقی با روشLSB-M ساده است. به عبارت دیگر، روش افزایش ظرفیت را با استفاده از ایده وفقی به گونهای اصلاح میکنیم که تغییرات هیستوگرام را نسبت به روش پرظرفیت کاهش دهد و از طرف دیگر، ظرفیت جاسازی را نسبت به روش LSB-M وفقی افزایش دهد. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که روش ارائه شده، بدون کاهش ظرفیت جاسازی در تصویر کلیه حملاتی را ناکام میگذارد که با بررسی هیستوگرام تصویر قصد حمله به این روش را دارند.

نویسندگان

مجتبی مهدوی

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

شادرخ سماوی

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

وجیهه ثابتی

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

محمود مدرس هاشمی

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان