انکوئید وفرمولبندی رفتارهای آن

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,243

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMC08_053

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1385

چکیده مقاله:

بتازگی یک گروه از پژوهشگران دانشگاه ایلینوز آمریکا 1 و 2 ، یک قطعة تداخل کوانتومی ابررسانایی ساخته و تغییرات مقاومت الکتریکی دو سر آن بر حسب دما، میدان مغناطیسی و جریان را مورد بررسی قرار داده اند . این قطعه که آن را انکوئید می نامیم از دو فیلم نازک ابررسانا با ابعاد مزوسکوپی و دو نانوسیم ابررسانا که بطور موازی روی دو فیلم قرار گرفته و آن دو را به هم متصل می ، کنند ساخته شده است . گروه مذکور برای توصیف رفتارهای مغنا طومقاومت انکوئید بسته به طول نا نوسیم ، ها ازتعمیم نظریة IZAH و LAMH استفاده کرده اند .2 ما با تعریف القائیدگی ، حلقه درنظرگرفتن بسط فوریة سینوسی برای رابطة جریان - فاز هر نانوسیم ، در نظرگرفتن رابطة مناسب برای مقاومت هر نانوسیم ابررسانا و جایگزین کردن یک معادلة فوکر - پلانک دو بعدی به جای دو معادلة لانجوین ، روابط تحلیلی برای رفتارهای انکوئید ارائه می دهیم و سه روش فرمولبندی را با هم مقایسه می کنیم . فرمولبندی ما در مورد اسکوئیدهایDC دارای Tc پایین و بالا هم کاربرد دارد

نویسندگان

محمدعلی شاهزمانیان

گروه فیزیک دانشگاه اصفهان ، خیابان هزارجریب ، اصفهان

محمد اعتصامی

گروه فیزیک دانشگاه اصفهان ، خیابان هزارجریب ، اصفهان

حشمت الله یاوری

گروه فیزیک دانشگاه اصفهان ، خیابان هزارجریب ، اصفهان، دانشکده خوانسا