محاسبه ضریب آسایش گرمایی برای برخی شهرهای ایران جهت برنامه ریزی بهینه مصرف انرزی در کشور

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,214

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB03_114

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1384

چکیده مقاله:

آسایش و فعالیت انسان از دیرباز متاثراز عوامل جوی بوده است. گرچه امروزه با فراهم شدن شرایط مطلوب زیست محیطی در داخل ساختمان فعالیت انسان و آسایش او کمتر تحت تاثیر شرایط جوی و اقلیمی می گیرد لیکن این امر مستلزم صرف مقادیر متنابهی از انرژی است که این میزان مصرف نامعقول ذخایر انرژی را به مخاطره می اندازد. از انجایی که بهره وری بهینه از منابع انرژی در کنار ایجاد آسایش برای انسان و بهره وری کاری او در محیط مدنظر می باشد لذا ضروری است که در طراحی وسایل گرمازا و سرماز محاسبات مناسبی صورت گیرد تا در هر محیطی به میزان مناسب گرمایش یا سرمایش ایجاد کنند. استفاده از وسایل گرمازا یا سرمازای یکسان در محیطهای مختلف با فعالیت های متفاوت منطقی نمی باشد چرا که گذشته از وسعت ساختمان نوع فعالیتی که فرد انجام می دهد میزان نیاز او به گرما یا سرما را تعیین می کند.

نویسندگان

ویکتوریا عزتیان

رئیس تحقیقات هواشناسی کاربردی استان اصفهان (دانشجوی دکتری اقلیم شناسی)

محمدباقر بهیار

عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی، مدیر کل هواشناسی استان اصفهان