طراحی و برنامه ریزی پارکهای واحدشهری جهت اجرای طرح اسکان و امدادازمنظرپدافندغیرعامل

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 938

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_APDI-1-1_005

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1393

چکیده مقاله:

پارک ها ازدید پدافندغیرعامل باید طوری طراحی شوند که درشرایط عادی جهت گذراندن اوقات فراغت زیباسازی محیط و تعدیل اقلیمی محیط بکارروند و درحین بحران عاملی برای کاهش اسیب پذیری وبعدازبحران فضایی جهت تسهییل درمدیریت بحران باشند دارا بودن چنین قابلیت هایی برای پارک ها مستلزم رعایت اصول پدافند غیرعامل حین طراحی و برنامهریزی خواهد بود دراین تحقیق ازروش توصیفی تحلیل محتوا استفاده شده و جهت گرداوری اطلاعات ازمطالعات کتابخانه ای اینترنتی و همچنین روشهای میدانی مثل پرسشنامه مصابحه و مشاهده کمک گرفته شده است ازنتایج کاربردی این تحقیق ارایه ملاحظاتی درراحی پارکهای شهری جهت ایجادفضایی برای اسکان و درمان جمعیت اسیب دیده است این فضاها باید ازلحاظ مکانی به گونه ای باشند که اولا نزدیک به مناطق پرجمعیت شهری بوده و ازطرف دیگر ارتباط مناسبی ازنظر دسترسی ها به منظوراستفاده به عنوان مکانهای تجمیع مصدومین و اسیب دیدگاه ازحملات دشمن و یاحوادث طبیعی داشته باشند علاوه براین فضاهای داخلی پارک ها باید حداالامکان چندعملکردی طراحی شوند تا قابلیت بهره برداری درشرایط عادی و وضعیت اضطراری را داشته باشند

نویسندگان

مجید امینایی

کارشناس ارشدپدافندغیرعامل گرایش طراحی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مهدی مدیری

دکتری جغرافیاوبرنامه ریزی شهری سرپرست سازمان جغرافیایی کشور