تحلیل پایداری توده سنگ بخش میانی تونل شماره 1 امام زاده هاشم (جاده هراز )

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,309

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRMC03_055

تاریخ نمایه سازی: 15 بهمن 1385

چکیده مقاله:

تونل شماره 1 امام زاده هاشم به طول 3189 متر در محدوده بین کیلـومتر 1+448 و 4+637 جـاده هراز در منطقه کوه اوزنه با شیب طولی %2/5 به سمت دهانه جنوبی واقـع شـده اسـت . محـدوده تونل در یال جنوبی ناودیس مشاء قرار دارد و سنگهای میزبان تونل عمدتا از تـشکیلات رسـوبی کامبرین میانی و فوقانی، رسوبات کربناته دونـین فوقـانی و کربنیفـر زیـرین، بخـش رسـوبات کربناته تریاس و نهشته های رسوبی تخریبی ژوراسیک تشکیل شده است . با توجه بـه مـشک لات بوجود آمده در زون میانی و اهمیت این تونل به عنوان یکـی از پـروژه هـای عمرانـی وزارت راه، انجام این تحقیق ضروری بوده است . در این راستا پس از بررسـی عکـس هـای هـوایی منطقـه و انجام پیمایش های میدانی نقشة زمین شناسی مهندسی منطقه تهیه گردید، سپس مطالعـات درزه نگاری منطقه انجام شد که بیانگر سه تا چهار سری دسته درزه در اکثر مناطق می باشد . به منظور انجام تستهای آزمایشگاهی و تعیین ضرایب ژئومکانیکی، نمونه برداری از زونهـای قابـل نمونـه برداری وجعبه مغره های حفاری انجام شد . در راستای تحلیل پایداری داخـل تونـل بـا توجـه بـه عبور شاخه های فرعی گسل مشاء – فشم محدوده تونل زون بندی گردید و چندین مقطع در طـول مسیر تونل در نظر گرفته شد . نتایج تحلیل پایداری مدلسازی در بخش میانی تونل با اسـتفاده از نرم افزار UDE 4 نشان می دهد که در مسیر تونل در نواحـی گسل دار Fv و Fcz در زمـان حفـر تونل ریزش صورت می گیرد .

نویسندگان

حسین حسنی

استادیار دانشکده مهندسی معدن،متالوژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

یاسر دارا

دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه صنعتی امیرکبیر،گروه مهندسی معدن

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • مهندسین مشاور ایران استن، مطالعات مرحله اول تونل امامزاده هاشم ...
  • درویش زاده، علی، زمین شناسی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، 1382. ...
  • نقشه چهارگوش مشا (مقیاس .... 1/10)، سازمان زمین‌شناسی ایران، 1375. ...
  • -Wyآlie D.C, " Fundation oh Rocks ", E & FN ...
  • -Singh.B, "Rock mass classification _ _ El S evier, 266p, ...
  • -Hoek, E., C arran za-Torres _ C.T., and Corkum, B., ...
  • نمایش کامل مراجع