بررسی تخمین تنش های برجای قائم و افقی در سنگ و ارائه راه کار تجربی مناسب 

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,535

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRMC03_010

تاریخ نمایه سازی: 15 بهمن 1385

چکیده مقاله:

برآورد تنش برجای افقی متوسط σ hav به روش ثقلی، از ضریب پواسون ν و تنش بر جـای قائم σv استفاده می شود . تنش برجای قائم σv در هر عمقی از زیر سـطح زمـین، برابـر عمـق روباره Z ضربدر وزن مخصوص روباره γ است .γZ آنالیز آماری تعداد 548 نتیجه آزمـایش وزن مخصوص از انواع سنگ ها نشان داد که وزن مخصوص متوسط آنها برابر 2,554 تن بر متـر مکعب و معادل 0,0253 مگا پاسگال بر متر است . این با گرادیان تنش قائم حاصل از نتایج برجا که برابر 0,027 مگا پاسگال بر متر ( بریدی و هوک [) 1] و 0,026 مگا پاسگال بر م تر ( اَرژنگ [)2] گـزارش شده است، نزدیک است . آنالیز آماری 396 نتیجه آزمایش مربوط به ضریب پواسون نشان داد که این ضر یب در همة حالات کوچکتر از 0,5 و به طور متوسط 0,19 اسـت . در نت یجـه نـسبت تـ نش برجای افقی متوسط به تنش برجای قـائم ) ) ) K=ν(/1-ν در همـة حـالات کـوچکتر از 1 و بـه طـور متوسط 0,25 اس ت . این در صورتی است که K حاصل از روش ها ی تجرب ی که مب ین اندازه گ یری های واقع ی تنش هستند در 94 درصد حالات بزرگتر از 1 و در نزد یک سطح زم ین تا بیش از 4 م ی رسد . این هشداری است که از روش ثقلی جهت تخمین تنش بر جای افقی استفاه نشود . بـه علـت نیاز به یک رابطة جامعی که از طریق آن بتوان K را به راحتی تخمین زد، کلیه گـروه هـای نتـا یج انداره گیری تنش برجا از کشور های مختلف تحلیل آماری شدند . رابطه ای کـه بـر کل یـ ه نتـا یج واقعی تطبیق دارد و به سادگی قابل کاربرد است، ارائه شد .

نویسندگان

حسن مومیوند

استادیار دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • in Relatiorships Between Measured Rrock in Situ Stresses and Trends؛، ...
 • Arjang, B., «Canadian Crustal Stresses and Their Application in Mine ...
 • Terzaghi, K. and Richart, F.E., ،, Stress in Rock About ...
 • Sheory, P. R., _ theory for in Situ Stresses in ...
 • Wortnicki, G. and Denham, D., ،، The State of Stress ...
 • Brady, B.H.G. and Friday, R.G., ،, Stress Measurement in _ ...
 • Haimson, B.C., _ Hydrofractu ring Stress Measuring Methods and Recent ...
 • Hast, N., ،، The State of Stress in the Upper ...
 • Gay, N.C., _ _ Situ Stress Measurement in Southern Africa", ...
 • _ "Global Measuremen: of Absolute stress, Phil. Trans. Royal Soc., ...
 • نمایش کامل مراجع