رسوب دهی چندلایه ای Co-Ni-Cu/Cu به روش الکتروشیمیایی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,396

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC85_155

تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1385

چکیده مقاله:

در این پژوهش با استفاده از روش رسوب دهی الکتروشیمیایی ، چندلایه ای های کبالت - نیکل / مس از محلول سولفاتی - سیتراتی با تعداد زوج های 5 الی 35 بر روی زیرلایه ای مرکب از تک لایة طلا با ساختار (111) بر روی شیشه رسوب دهی شد ند . ضخامت های اسمی لایه های آلیاژ کبالـت - نیکـل و مـس بـه ترتیب 10 nm و 2 انتخاب شد ند . فرآیند لای هنشانی بصورت متناوب بین لایه ها تکرار شده که دارای ضخامت متناوب یکسان بر اساس اندازه گیـری هـای . بصورت لایه لایه ( پولکی شکل ) بوده که جهت بهبـود خـواص مغناطیـسی مناسـب مـی باشـد AFM کولومتری میباشد . ساختار رسوبات در بررسی های حلقه های پسماند مغناطیسی پوشش چند لایه با میدان مغناطیسی موازی و عمود بر صفحة چند لایه ای به دست آمد ه که در جهت عمودی دارای مـاکزیمم نیروی پسماند زدای مغناطیسی میباشد . محور آسان پوشش ها نیز در صفحة آن قرار دارد .

نویسندگان

سحرالسادات مهشید

دانشکده علم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف

مصطفی جعفری نژاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما،

ابوالقاسم دولتی

دانشکده علم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف

اعظم ایرجی زاد

دانشکده فیزیک، پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف