تعیین رابطه بین راهبردهای آینده پژوهی و آموزش عالی کارآمد ادراک شده به منظور ارائه یک مدل پیش بین (مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات)

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,372

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FUTURESSTUDIES02_035

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1393

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین راهبردهای آینده پژوهی و آموزش عالی کارآمد ادراک شده به منظور ارائه یک مدل پیش بین بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات تشکیل داده اند. شیوه نمونه گیری، طبقه ای متناسب با حجم بوده که نهایتاً 320 نفر برای تحقیق بطور تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل سه پرسشنامه محقق ساخته بوده است که عبارتند از: 1.پرسشنامه محقق ساخته در خصوص آینده پژوهی مبتنی بر نیازسنجی چهارگانه)اجتماعی، علمی، اقتصادی،فرهنگی( 2. پرسشنامه محقق ساخته بهره وری آموزشی 3. پرسشنامه محقق ساخته در خصوص آموزش عالی کارآمد ادراک شده .بطور کلی نتایج تحقیق نشان داد، بین آینده پژوهی مبتنی بر نیازسنجی چهارگانه)اجتماعی، علمی، اقتصادی،فرهنگی( با آموزش عالی کارآمد ادراک شده، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین اثر غیر مستقیم آینده پژوهی مبتنی بر نیازسنجی اجتماعی بر آموزش عالی کارآمد ادراک شده برابر با (033/0)، اثر مستقیم آینده پژوهی مبتنی بر نیازسنجی اقتصادی بر آموزش عالی کارآمد ادراک شده برابر با (030/0)، اثر مستقیم آینده پژوهی مبتنی بر نیازسنجی فرهنگی بر آموزش عالی کارآمد ادراک شده برابر با (034/0)، بوده است. لذا بیانگر آن است که بهره وری آموزشی، رابطه بین آینده پژوهی مبتنی بر نیازسنجی های چهارگانه را با اموزش عالی کارآمد ادراک شده، میانجی گری می کند. نیز نتایج تحقیق نشان داد، مدل تجربی پژوهش از برازش نسبتاً مطلوبی برخوردار بوده است

کلیدواژه ها:

آینده پژوهی ، آموزش عالی کارآمد ادراک شده ، نیازسنجی ، بهره وری آموزش

نویسندگان

فرهاد شفیع پور مطلق

استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، محلات، ایران

مجتبی ملا احمدی

گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق، دهق، ایران

منیره ترابی نهاد

گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، مرند، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آساکول، پی.(2003)، "روشهای مطالعات آینده پژوهی"، ترجمه سعید خزائی، موسسه ...
 • تاج آبادی، رضا؛ رحیمی، محمد؛شعبانی، سمیه.(1 139)." نقش آینده پژوهی ...
 • طباطبائیان، سید حبیب الله؛ قدیری، روح الله.(1386)." متغیرهای موثر برانتخاب ...
 • Bell, Wendell .(1 997) ."Foundation of Futures Studies: Human Science ...
 • Frank Rhodes.(1995). "The New American University, " Looking to the ...
 • Joseph L. Dione and Thomas Kean.(1997)." Breaking the Social Contract: ...
 • Havas, G and Robertson, E F _ (2003)."Irreducible cyclic presentations ...
 • Goldin, Claudia, and Lawrence F. Katz. (2008). "The Race Between ...
 • Kuhlthau, C C, Maniotes, L K & Caspari, A K ...
 • Mc Hale, J. and Mc Hale, M.C. (1975). :Futures Studies: ...
 • Miller, L. S. (2005). "Exploring the high academic performance: The ...
 • Molas-Gallart, J., Salter, A., Patel, P., Scott, A., Duran, X.(2005).:" ...
 • Nagel, R.N., and Wellington, J. (2000). Proceeding of the IMS ...
 • Nora, A.. & Crisp, G. (2009). "Hispanics and higher education: ...
 • Paas, F, Van Merrienboer, J & Van Gog, T.(2011). "Designing ...
 • Slaughter, R.A. (1996)." Knowledge Base of Futures Studies", the Futures ...
 • Hill, Kent. (2 006) _ _ UNIVE RSITY RE SEARCH ...
 • Tassey, G.(2009).: Annotated Bibliography for Technology's Impacts on Economic Growth". ...
 • Stovall, M. L. (1999). _ 'Relationships between participation in a ...
 • Yudof, MG.(2002). _ the Public Research University Dead? ", Chronicle ...
 • نمایش کامل مراجع