نقش ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک برکاهش حرکت کروم سه ظرفیتی درخاک های اطراف منطقه چرمشهر

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,485

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI10_103

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1385

چکیده مقاله:

بدلیل استفاده از کروم درغا لب صنایع، این عنصر در محیط زیست گستردگی فراوانی پیدا کرده است . صنایع آبکاری و چرمسازی از عمده ترین منابع تولید کننده کروم می باشند . کرومی که در هوا، خاک ویا آب رها می گردد از طریق فرایند های انتقالی می تواند در میان محیط های مختلف جابجا گردد از لحاظ ترمودینامیکی، کروم دو وضعیت پایدار دارد : کروم کاتیونی با ظرفیت 3 و کروم آنیونی با ظرفیت .6 کروم 6 ظرفیتی در محیط زیست فعال می باشد، در حالیکه فرم 3 ظرفیتی آن تحرک کمتری دارد [2 ، 6 ]در ارزیابی خطرات ناشی از کروم 3 و 6 ظرفیتی، مهمترین مسیر آلایندگی این عنصر، بلعیدن آن توسط بچه ها میباشد [7 ، 3 ]کرم 6 ظرفیتی بشدت برای انسان مضر است چون در غلظتهای خیلی پائین علاوه بر موتاژن بودن، سرطان زا نیز می باشد [.4] گرچه کرم با ظرفیت 3 خطر کمتری برای انسان دارد ولی پتانسیل اکسید شدن به کروم 6 ظرفیتی و توانایی تجمع آن تا غلظتهای خیلی بالا در فاز جامد بعضی خاکها، باعث شده است که این فرم کروم نیز دارای اهمیت زیست محیطی و آلایندگی باشد . معمول اینست که خطرات بهداشتی یک عنصر، بر اساس اندازه گیری گونه های محلول آن و مقایسه آن با مقادیر مجاز بدست می آید . در حالیکه جذب عنصر توسط خاک، باعث کاهش قابلیت دسترس بودن آن برای جذب توسط گیاه و حرکت آن در پروفیل خاک می گردد که به نوبه خود بر روشهای پاکسازی زمینهای آلوده تاثیر گذار است . بنابراین بجای استفاده از جداول رایج، می بایست از ویژگیهای خاک برای ارزیابی وضعیت آلودگی یک عنصر استفاده نمود [.8] قسمتی از پسابهای کارخانه چرمسازی اطراف شهر تبریز، وارد خاکهای اطراف می گردند . در نتیجه این خاکها به فلز کروم آلوده می گردند که علاوه بر خطراتی که برای ساکنین منطقه بویژه کودکان دارد امکان آلودگی آب های زیر زمینی این منطقه - که دارای سطح آب زیرزمینی بالایی می باشند - خطراتی وجود دارد . در این پژوهش سعی شده است که جهت ارزیابی این خطرآلودگی آب های زیر زمینی این منطقه، با ارائه مدلی ساده، ویژگیهای خاک را به جذب این عنصر ربط دارد تا بدین وسیله بتوان از ویژگیهای خاک برای ارزیابی خطر ناشی از این عنصر در خاکهای اطراف کارخانه چرمسازی تبریز، استفاده نمود .

نویسندگان

رامین سلماسی

عضو هیئت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تبریز