مدل سازی ترمودینامیکی و طراحی برج تقطیر آزئوتروپ آب - فورفورال

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,768

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_610

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

دراین کار تحقیقاتی , طراحی بخش جداسازی آب از فورفورال واحدهای صنعتی تولید روغن موتور مورد بررسی قرار گرفته است . آب وفورفورال تشکیل مخلوط آزئوتروپ هتروژن می دهند که جداسازی آنها با روش معمول تقطیرامکان پذیرنمی باشد . پیش بینی داده های تعادلی این سیستم غیرایده آل ضروری به نظرمی رسد . بنابراین تعادل فازی در مخلوط دو جزئی آب - فورفورال , با استفاده از مدلهای ضریب اکتیویته محاسبه شده است . محاسبات در فشاراستانداردیک اتمسفر و محدوده دمایی٢٠ تا ١٦١درجه سانتیگراد برای تعادل بخار - مایع و بخار - مایع - مایع این سیستم انجام گرفته است . پس از مقایسه نتایج مدلهای مختلف با مقادیر تجربی مشخص گردید که مدل اکتیویته مارگولس ) ) Margules نسبت به سایر مدلهای اکتیوتیه از تطابق بیشتری با داده های تجربی رخوردار است . لذا مدل مارگولس , به عنوان مناسب ترین مدل ترمودینامیکی برای توصیف رفتارتعادلی بخار - مایع و بخار - مایع -مایع این مخلوط در نظر گرفته شده است . در ادامه شبیه سازی و طراحی دو برج تقطیر و دفع آزئوتروپ آب و فورفورال انجام شده و نتایج با مقادیر واقعی مقایسه گردیده است . این مقایسه صحت مدل سازی ترمودینامیکی و دقت مدل مارگولس را در پیش بینی رفتار سیستم آب - فورفورال اثبات نموده است .

کلیدواژه ها:

آزئوتروپ هتروژن ، فورفورال ، مارگولس Margules تقطیرآزئوتروپ ، تعادل بخار - مایع و بخار - مایع - مایع

نویسندگان

نگار صادق

دانشکده مهندسی شیمی , دانشگاه علم و صنعت ایران

سعید مقصودی

دانشکده مهندسی شیمی , دانشگاه علم و صنعت ایران , مهندسین مشاور نامورا