بررسی تعادلات مایع - مایع برای سیستمهای سه تایی متانول + آنیلین + ( دودکان یا دکان یا اکتان ) در دمای K 298/15

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,295

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_599

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

بررسی تجربی و تئوری فازی بخصوص تعادل مایع – مایع در مراحل مختلف طراحی و عملیات فرآیندهای شیمیایی از اهمیت بسزائی برخوردار است . در این رابطه جداسازی هیدروکربنهای آروماتیک از آلکانها در صنایع نفت از دیرباز مورد نظر و بررسی بوده است . لذا انتخاب و بررسی چگونگی عملکرد حلالهای مورد استفاده در اینگونه فرآیندها از موارد مطالعاتی بشمار می آید . در این کار ترکیبهای تعادلی مایع – مایع در مخلوطهای سه جزیی ( متانول + آنیلین + دودکان ) و ( متانول + آنیلین + دکان ) و ( متانول + آنیلین + اکتان ) در دمای K 298/15 اندازه گیری شده است داده های تجربی بوسیله روابط ضرایب فعالیت UNIQUAC و NRTL مدلسازی شده اند و پارامترهای مدلهای مورد استفاده تعیین و ارائه گردیده است . فاکتور انتخاب پذیری که معیاری از قدرت تفکیک حلال برای جداسازی آنیلین از مخلوط آلکان است تعیین و ارائه شده است . علاوه بر آن ضریب توزیع که شاخص نحوه توزیع آنیلین در فازهای در حال تعادل است نیز برای داده های تعادلی بدست آمده و گزارش گردیده است . نتایج محاسباتی ترکیب درصدهای تعادل با مدلهای مذکور با نتایج تجربی مقایسه و به انطباق مناسب آنها دلالت دارد . فاکتورهای انتخاب پذیری و ضریب توزیع بیانگر آنست که توانایی حلال متانول در جداسازی آنیلین از دودکان بیشتر از دکان و اکتان می باشد .

کلیدواژه ها:

تعادل مایع - مایع ، مخلوط سه تایی ، استخراج ، . UNIQUAC ، NRTL

نویسندگان

محسن محسن نیا

دانشگاه کاشان – دانشکده مهندسی - گروه مهندسی شیمی

الهام نکوئی

دانشگاه کاشان – دانشکده مهندسی - گروه مهندسی شیمی