مطالعه خواص رئولوژیکی گل حفاری با استفاده از مدل ریاضی جدید

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,968

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_475

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

در این تحقیق خواص رئولوژیکی گل حفاری مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور از مدلهای رئولوژیکی مختلفی که تنش برشی را برحسب شدت برش بیان می کنند، نظیر مدل بینگهام، کیسون و هرشل ‐ بالکلی استفاده شده است . بر اساس داده های تنش برشی و شدت برش برای دوغابهای حاوی مقادیر مختلفی از بنتونیت مدلهای رئولوژیکی مرسوم مطالعه شد و میزان دقت آنها در بیان رفتار منحنی جریان سیال مقایسه گردید . سپس مدل جدیدی برای بررسی رفتار منحنی جریان گل حفاری ارائه شد . نتایج حاصله نشان داد این مدل نسبت به مدلهای مرسوم بخوبی رفتار سیال را با دقت بالایی توجیه می کند . همچنین با استفاده از مدل جدید مقدار بهینه بنتونیت در دوغاب گل حفاری از دیدگاه خواص رئولوژیکی تعیین شد .

نویسندگان

امین سالم

تبریز – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

مهرداد شپهر

تبریز – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

کیوان شایسته

تبریز – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

الناز خداپناه

تبریز – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز