بررسی فرایند فوقبحرانی گازضدحلال ) GAS) بمنظور ساخت غشاء پلیمری انتقال دارو

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,224

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_341

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

فناوری سیالات فوق بحرانی و تنوع فراینـدهای آن، روش هـای جدیـدی جهـت تولیـد محصولات مختلف دارویی، پلیمری، شیمیایی و … با خصوصیات فیزیکی مناسـب ارائـه نموده است . در این میان سیستم های کنترل رهش دارو از قب یل سیـستم هـای غـشایی کاربرد فراوانی یافته اند . در این مطالعه، با شناختی که بر روی سیستم های کنترل رهـش دارو و خصوصیا ت آنها داریم، با بکارگیری فرایند فوق بحرانـی گـاز ضـدحلال ) ) GAS و ساخت دستگاه مربوطه، شرایط را برای تولید نمونه ای آزمایشگاهی از غشاءهای پلیمری ( پلیاتیلن گلیکول ) فراهم نموده و نحوه تولید آن مورد بررسی قرار میگیرد

نویسندگان

ایوب اسماعیل پور

شهرک دانشگاه صنعتی شریف

ایرج گودرزنیا

دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی شیمی و نفت