کنترل دمای یک راکتور CSTR ناپایدار

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 6,822

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_074

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

در این مقاله کنترل دمای یک راکتور CSTR ناپایدار از طریق کنترل غیر خطی پسخور مورد مطالعه قرار گرفته است. واکنش در راکتور از نوع درجه اول می باشد و دماهای راکتور و ژاکت اندازه گیری می شوند. در ابتدا به مدل سازی و معرفی راکتور فوق پرداخته شده و سپس برای ای سیستم یک کنترلر GLC طراحی گردیده است. در طول طراحی کنترلر، شرایط لازم کنترلرهای GLC برای راکتور فوق مورد بررسی قرار گرفته و به منظور پیاده سازی کنترلر فوق از یک مشاهده گر غیر خطی استفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که کنترلر طراحی شده در محدوده وسیعی قادر به کنترل دمای راکتور می باشد و عملکرد آن در تغییر در اغتشاشات و مقدار مقرر مطلوب می باشد. کنترلر نسبت به خطای مدل سازی نیز مقاوم می باشد. با صرفنظر کردن بعضی از ترمها در قانون کنترل، کنترلر به گونه ای تغییر یافته که احتیاجی به تخمین غلظت نباشد و لذا رویتگر حذف شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که عملکرد این کنترلر درخنثی کردن اثر بار وجود خطای مدلسازی بهتر است.

کلیدواژه ها:

سیستم های غیر خطی ، پس خور خطی ساز ، رویت گر ، CSTR ، IMC

نویسندگان

شاهین صالحی

دانشگاه نفت

محمد شاهرخی

دانشگاه شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت