انتخاب سیستم بهینه گرمایش و سرمایش برای ساختمانهای مسکونی در مناطق گوناگون اقلیمی کشور

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,415

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB02_032

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1384

چکیده مقاله:

بالا بودن سهم قابل توجه مصرف ﻧﻬایی انرژی در بخشهای خانگی و تجاری در ایران و اهمیت موضوع بهینه سازی مصرف انرژی در این بخشها، بیتردید نیازمند اتخاذ تصمیمات اساسی برای کاهش مصرف انرژی سیستمهای گرمایش و سرمایش و تجهیزات روشنایی ساختماﻧﻬا میباشد. در این مقاله الگوریتم انتخاب سیستم بهینه گرمایش و سرمایش برای ساختماﻧﻬای مسکونی در مناطق گوناگون اقلیمی کشور تشریح میشود. این الگوریتم بگونهای بیان میشود که قابل استفاده در یک برنامه کامپیوتری باشد. معیار انتخاب سیستم بهینه بر اساس یک تحلیل کامل اقتصادی معرفی میشود و ﻧﻬایتا هزینه چرخه عمر سالانه بعنوان معیار انتخاب سیستم بهینه معرفی میشود.

نویسندگان

آلبرت کوجری

پژوهشگاه نیرو ، پژوهشکده انرژی و محیطزیست ، گروه انرژی و مدیریت مصرف

مختاری بیدی

پژوهشگاه نیرو ، پژوهشکده انرژی و محیطزیست ، گروه انرژی و مدیریت مصرف

محمد علیپور

پژوهشگاه نیرو ، پژوهشکده انرژی و محیطزیست ، گروه انرژی و مدیریت مصرف