بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش بین های بروز استعدادهای ورزشی درنوجوانان 15 - 18 سال

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,163

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCST02_013

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1392

چکیده مقاله:

با توجه به مطالعات در این پژوهش عمده ترین متغیرهایی که در بروز استعدادها سهیم بودند، انتخاب شده وبه عنوان متغیرهای پیش بین بروز استعدادها در نظر گرفته شدند) 1(. این متغیرها شامل هوش، هوش هیجانی،شخصیت، خلاقیت و خودنظم دهی هستند) 2(. در این پژوهش، سعی شده است تا با تلفیق دیدگاه های سنتی و نوین به مطالعه ی جامع پدیده ی استعدادهای ورزشی در سطح نوجوانان پرداخته شود و ابعاد گوناگون شناختی،شخصیتی و انگیزشی به عنوان متغیرهای پیش بین موفقیت و شکوفایی ورزشی نوجوانان واجد استعدادهای ورزشی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند. لذا، این پژوهش به بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش بین های بروز استعدادهای ورزشی در نوجوانان پسر 15 - 18 سال شهر اصفهان پرداخته است. در واقع، درصدد پاسخ به این سوال عمده پژوهش، که آیا هوش شناختی و مؤلفه های هوش هیجانی، شخصیت، خلاقیت و راهبردهای انگیزشی یادگیری عضویت گروهی )نوجوانان عادی و استعدادهای ورزشی( را پیش بینی می کنند

نویسندگان

هیمن ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

حجت الله امینی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

زهرا سلمان

دانشجوی کارشناسی ارشد

مهیار مختاری

دانشجوی کارشناسی ارشد