تاثیر زمان آسیاب بر دمای تشکیل فاز فریت منگنز بس ریز

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,500

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NANOSC02_229

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1385

چکیده مقاله:

پودرهای نانومتری فریت منگنز با فرمول شیمیایی MnFe2O4 به روش مکانو شیمیایی تهیه شد. بدین منظور نخست مواد خام در یک آسیاب پر انرژی در قضاها و زمان های گوناگون آسیاب کاری و پس از آن در دماها و فضاهای مختلف پخت داده شد تا فاز فریت منگنز به طو رکامل تشکیل گردد. بدین ترتیب شرایط بهینه برای دستیابی به یک ترکیب تک فاز مشخص گردید. دمای کوری نمونه های تک فاز اندازه گیری شد، منحنی پسماند مغناطیسی نمونه ها رسم و مغناطش اشباعی و نیروی وادارندگی آنها محاسبه گردید. همچنین اندازه ذرات با استفاده از فرمول شرر به دست آمد.

کلیدواژه ها:

آسیاب گلوله ای پر انرژی ، مکانوشیمیایی

نویسندگان

صفورا دانش فزون

گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان، گروه پژوهشی نانو فیزیک مرکز پژوهشی دانش و