مدلسازی انرژی روستایی

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,644

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB02_014

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1384

چکیده مقاله:

روستاهای کشور قابل توجهی در مصرف انرژی نهایی کشور دارند . در سال 1379 قریب به %10 انرژی نهایی در بخش خانگی روستایی مورد استفاده بوده است که معادل 82 میلیون بشکه معادل نفت می باشد . از مسائل انرژی در مناطق روستایی هزینه بالای عرضه انرژی تجاری و عدم استفاده از منابع و پتانسیل های محلی و انرژیهای تجدید پذیر است . لذا , ارزیابی توسعه بهینه سیستم انرژی د رمناطق روستایی و شناسایی روشهای بهینه نمودن انرژی روستایی یک ضرورت است . در مقاله حاضر ابتدا مدل سیستم روستا و اثرات متقابل در سیستم های روستا بحث شده است سپس دو روش برای مدلسازی انرژی روستایی بررسی شده است که یکی بر مبنای حداقل کردن هزینه و دیگری بر اساس حداکثر درآمد خانوار است

نویسندگان

افشین بوربوراژدری

پژوهشکده علدم و فناوری انرژی شریف دانشگاه صنعتی شریف

سیامک کاظم زاده

پژوهشکده علدم و فناوری انرژی شریف دانشگاه صنعتی شریف