بررسی شیمیایی چهارده نوع لعاب شاهد سرامیکی سنتی با استفاده از روشهای پراشسنجی پرتو ایکس، و فلورسان پرتوX

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 559

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCMI15_063

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1392

چکیده مقاله:

سفالگران ایرانی دردوره های گذشته اشیا سرامیکی مختلفی رابامهارت واستادی درتزئینات وابسته به معماریبا کیفیت بالا بهوجود می اوردند فن اوری آنها معمولا درتهیه بدنه و لعاب کاشی بوده است که بااستفادهازموادکانی هابامشتقات شیمیایی معین انجام میگرفته است دراین کارپژوهشی تعدادچهارده گونه ازنمونههای سنتی مختلف انتخاب گردیده و انالیزهای شیمیایی با استفاده ازپراش سنجی پرتوX وفلورسان EDX بررسی برروی آنها انجام شده است ازنتایج انالیز بدست امده ملاحظه گردید که عمده اختلاف بین نمونه هادرحالت قلیایی و اسیدی بودن لعابها می باشد ازطرف دیگر نسبتمقادیر متشکله SiO2, Al2O3باحالت قلیایی بودن لعاب و مقادیر CaO ارتباط دارد این نتایج میتوانددرمرمت وبازسازی کاشی های بناهای تاریخی استفاده شود و همچنین بهنگام تهیه کاشیهای موردنظر به کاررود مراحل مختلف ازمایشگاهی به منظور سنجشهای شیمیایی شامل جداسازی لعاب ازبدنه و اماده سازی نمونه هابرای انالیز عنصری توسط روش eDX و انالیز فازشناسی توسط پراش سنجی پرتوX انجام گرفت

نویسندگان

مهدی علوی

گروه شیمی دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان

اصغر توکلی

گروه شیمی دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان

مریم سلطانی

گروه شیمی دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان

J Schoonman

Chemistry dept. Esfahan University, Pardis University Of Art, TU Delft, Inorganic Chemistrythe Netherlands