مطالعه مکانیک آماریخواص ترمودینامیکی یک مجموعه از N نوسانگر ناهماهنگ نسبیتی تمایز پذیر با استفاده از رهیافت هنگرد بندادی

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,584

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_320

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

در این مقاله مکانیک آماری کلاسیک دستگاهی شامل N نوسانگر ناهماهنگ نسبیتی یک بعدی بدون اندرکنش با در نظرگرفتن این واقعیت که نوسانگرها تمایز پذیر مـی باشند مورد مطالعه قرارگرفته است . در ادامه کمیتهای ترمودینامیکی دستگاه نظیر انرژی درونی و ظرفیت گ رمایی ویژه در حجم ثابت محاسبه شـده انـد . همچنـین رفتـار ترمودینامیکی دستگاه درحد غیر نسبیتی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که در این حد رفتار سیستم مورد مطالعه در حالت خاص به رفتـار ترمودینـامیکی دستگاهی از N نوسانگر هماهنگ یک بعدی غیر نسبیتی تبدیل می شود

نویسندگان

سیدکامران مویدی

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک

محسن سبزیان

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک