انرژی همدوسی و خواص الکترونی بلور حالت جامدfcc-C60

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,217

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_287

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

انرژی همدوسی حالت جامد C60 که در ساختار fcc متبلور می شود را با حل مستقیم دسته معادلات تک ذره کوهن - شم به روش فیزیکی پتانسیل کامل - امواج تخت بهبود یافته خطی شده (FP-LAPW) برابر با 1/537 eV محاسبه کردهایم . کوچک بودن مقدار این انرژی بیانگر نیروی ضعیف . را محاسبه و آنها را با یکدیگر مقایسه کردهایم C60 و خوشه fcc-C60 واندروالس بین خوشههای بلور است . چگالی حالتهای الکترونی بلور پهنای گاف بلوری را با تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) برابر با 0/7 eV بهدست آورده ایم . چگالی حالتهای اشغال نشده وجود گافهای متعددی را در ساختار الکترونی این بلور نشان می دهد .

نویسندگان

سمانه جوانبخت

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

سعید جلالی اسدآبادی

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، مرکز تحقیقات علوم و تکنول