نفوذ ردیاب اکسیژن و انرژی میانگین اتمهای اکسیژن ابررسانای گرم YBa2CU3O6+x در مدل توسعه یافته ASYNNNI با شبیه سازی مونت کارلو

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,678

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_286

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

ما با استفاده از روش مونت کارلو و بکارگیری مدل توسعه یافته ASYNNNI ، به بررسی نفوذ ردیاب اکسیژن و انرژی میانگین اتمهای اکسیژن در ابررسانای گرمYBa2Cu3O6+x پرداخته ایم . اتمهای اکسیژن در صفحه اصلی Cu-O در مدل توسعه یافته ASYNNNI ، دارای چهار پتانسیل اندرکنشی با همسایگان خود می باشند اما پرش اتم اکسیژن به هممسایه های مرتبه اول و دوم امکان پذیراست . شبیه سازی انجام شده در محدوه دمای 0/03 eV تا 0/04 eV و غلظتهای اکسیژن بین ؟؟؟ انجام شده است در مدل توسعه یافته ASYNNNI در محدوده غلظتهای اکسیژن ؟؟؟ فازهای جدیدی مانند ارتورومبیک III ارتورومبیک و V ارتورومبیک VIII شاهده شده است محققین وجود این فازها را با استفاده از تکنیکهای آزمایشگاهی ( پراش اشعه ایکس و نوترون در انرژیهای بالای 100keV ) گزارش نموده اند .

نویسندگان

علی اکبر غفاری

گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

علی جعفری

گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

حسین کرمی

گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

مجید فرهمندجو

گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا