بررسی اثر دمای زیرلایه و غلظت ناخالصی بر خواص الکتریکی و اپتیکی لایههای نازک هادی شفاف ZnO:Al

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,539

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_269

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

در این پروژه اثر دمای زیر لایه و غلظت ناخالصی بر خواص الکتریکی، اپتیکی و ساختاری لایههای نازک هـادی شـفاف ZnO:Al بررسـی و تحقیـق شـده اسـت . مقاومت سطحی و میزان شفافیت در گستره نور مرئی در این لایهها اندازهگیری شده است . براساس نتایج بدست آمده برای نمونههای بهینهسـ ازی شـده میـزان عبـور بالاتر از 80% بوده و افزایش دمای زیرلایه به بالاتر ا ز 350 °c موجب بهبود بلورشدگی در فیلمها شده است .

نویسندگان

محمدسعید هادوی

گروه فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان

ربیعه حسین پورسجیدان

گروه فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان

مهدی باقری محققی

دانشگاه علوم پایه دامغان،دامغان