جوابهای دوره ای و پله ای معادله سینوسی گوردون دوگانه

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,437

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_185

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

در این مقاله، ابتدا به برخی از ویژگی های عمومی معادله سینوسی گوردون دوگانه ( نظیر ساختار خلا، تانسور انرژی – تکانه، بار و جریان توپولوژیـک ) پرداختـه، سـپس این معادله را به روش عددی Runge-Kutta مرتبه 4 برای جوابهای دوره ای و پله ای حل می کنیم . برای این معادله، بـه ازاء شـرایط اولیـه ی مختلـف و همچنـین مقادیر گوناگون پارامتر پتانسیل، نمودارهای انرژی بر حسب فاصله ی بین سال یتون ها و معادله حالت را به ازاء نواحی مختلف دوره ای و پله ای را بدست آورده و رسم می کنیم . همچنین از طریق محاسبه مشتق نمودار انرژی نسبت به فاصله سالیتونها، نیروی بین سالیتون ها را در تمام حالات ذکر شده به دست خواهیم آورد . در نهایت به بررسی اثر یک اختلال موضعی ( دیواره ) بر روی پاسخ های این معادله و ویژگی های آن خواهیم پرداخت . پاسخ ها، حساسیت زیادی را نسبت به شرایط مرزی از خود نشان می دهند

نویسندگان

مرضیه پیروی

بخش فیزیک و رصدخانه ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز

نعمت اله ریاضی

بخش فیزیک و رصدخانه ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز