تجزیه و تحلیل بهمن های نا متعارف

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 514

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NOJOOM12_022

تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1398

چکیده مقاله:

بررسی بهمن های گسترده هوایی غیر متعارف یکی از بخش های مهم در تعیین ویژگی های برخوردهای هسته ای در بهمن ماه های گسترده هوایی با انرژی های بالا است در کار حاضر به بررسی بیشتر موضوع پرداخته وسپس از نظر ساختاری تابع توزیع سطحی الکترونی بهمن ماه های گسترده هوایی ثبت شده از آرایه های آشکار سازی گروه پیر اوژه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شده است برای این پژوهش 500 بهمن گسترده هوایی در بازه انرژی 10 17تا10 20 الکترون ولت مورد مطالعه قرار داده شده است تغییرشدیدی از محاسبات انحراف معیار چگالی های تجربی در بازه 10 19-10 18 الکترون ولت نسبت به دیگر بازه ها مشاهده شده و خواص هسته ای متمایزی از بهمن ماه های نامتعارف نسبت بهمن ماه های معمولی نشان داده می شود

نویسندگان

نگین صادقی نژاد

دانشکده فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان

سعید دوست محمدی

دانشکده فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان

حمید ارجمند کرمانی

دانشکده فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان

سید جلیل الدین فاطمی

دانشکده فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان