پاشندگی امواج الکترومغناطیس در ICECM

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,669

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_171

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

مشخصه های امواج الکترومغناطیس در یک پرتو نسبیتی الکترون، با هدایت کانال یونی بصورت عددی مورد بررسی قرار می گیرد . حالت تعادل پرتو شامل دوران صلب بدون نوسانات بتاترونی است . تطابق کامل با نتایج تحلیلی در حد سرعت محوری صفر بدست می آید . همچنین در تحلیل ناپایداری برهمکنش ICECM برخی ناپایداری ها بدست می آیند .

نویسندگان

سعید میرزانژاد

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران

فرشاد صحبت زاده

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران

زینب مهدیان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران