درهمتنیدگی و فشردگی برای سیستمی باچهار بیت کوآنتومی تحت تأثیر هامیلتونی پیچش دومحوری باحضور میدان خارجی

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,435

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_150

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

سیستمی متـشکل از چهـار بیـت کوآنتـومی را درحالـت همـدوس اولیـ ه، در جهـت محـور z هـا، در نظـر مـی گیـریم و تحـولات زمـانی آنـرا تحـت تـأثیر هـامیلتونی [فرمول در متن] . بررسی میکنیم . با مطالعة تحول زمانی عملگرهای اسپینی، فشردگی را براساس تعریف پارامتر فشردگی کیتاگاوا، ملاحظه خواهیم کرد همچنین ارتباط این فشردگی را با درهمتنیدگی دوتایی، بررسی میکنیم

نویسندگان

مجتبی جعفرپور

گروه فیزیک دانشگاه شهیدچمران، اهواز

احمد آخوند

گروه فیزیک دانشگاه شهیدچمران، اهواز