فشردگی اسپینی وکمینة پارامتر بهینهِ فشردگی اسپینی تحت تأثیر چند هامیلتونی

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,288

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_147

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

با در نظر گرفتن یک حالت عمومی اسپینی، پارامتر فشردگی اسپینی بهینه را، بر اساس تعریف سورنسن، برای اسپینهای 1 تا 100 ، محاسبه مینماییم . همچنین عملگرهـای اسپینی رادر مختصات قطبی - کروی معرفی نموده و تحول زمانی آنها را تحت تأ ثیر سه نوع هامیلتونی غیر خطی، بررسی می کنیم . سپس با انتخاب یـک حالـت همـدوس اسپینی اولیه، با جهت گیری دلخواه فضایی؛ کمینة فشرد گی اسپینی را برای اسپینهای 1 تا 5 ، با استفاده از عملگرهای یاد شده، بهدست می آوریم . همچنین وابـستگی زمـانی پارامتر فشردگی و توزیع احتمال فضایی اسپینی را برای اسپین 5 مطالعه میکنیم .

نویسندگان

احمد آخوند

گروه فیزیک دانشگاه شهیدچمران، اهواز

مجتبی جعفرپور

گروه فیزیک دانشگاه شهیدچمران، اهواز