تعیین میزان فلزات سنگین در اندامهای اردک سرسبز (Anas platyrhynchos) و ارزیابی ریسک غذایی ناشی از مصرف آن در سواحل جنوب شرقی دریای خزر

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 762

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GALIKASHPNU01_036

تاریخ نمایه سازی: 29 دی 1392

چکیده مقاله:

در این پژوهش 30 قطعه اردک سرسبز (15 قطعه نر و 15 قطعه ماده)، از سواحل جنوب شرقی دریای خزر جمع آوری شد. غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیوم، کروم، روی و آهن در بافتهای کبد، کلیه و عضله سینه اردک سرسبز با استفاده از دستگاه جذب اتمی تعیین گردید. تجمع فلزات کادمیوم، سرب و کروم در بافتهای مختلف از الگوی کلیه> کبد> عضله و تجمع فلزات روی و آهن از الگوی کبد> کلیه> عضله پیروی کرد. میانگین غلظت فلزات سنگین در کبد و عضله اردک سرسبز از ترتیب Fe>Zn>Pb>Cd>Cr پیروی کرد در صورتی که میانگین غلظت فلزات سنگین در کلیه اردک سرسبز از ترتیب Fe>Zn>Pb>Cr>Cd پیروی کرد. تجمع زیستی آهن در بافت عضله سینه بین دو جنس نر و ماده اختلاف معنی داری را نشان داد (P<0/05) میزان جذب روزانه و هفتگی فلزات سنگین ناشی از مصرف اردک سرسبز توسط خانواده شکارچیان در حد مجاز بود. میزان ) Target Hazard Quotients ) THQ برای هریک از فلزات کمتر از یک بدست آمد. به طور کلی فعالیتهای مختلف انسانی در قسمتهای اطراف تالاب و ورود فاضلابهای گوناگون را میتوان منبع اصلی آلودگی به فلزات سنگین در منطقه مورد مطالعه دانست.

نویسندگان

محمدحسین سینکاکریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد محیطزیست، دانشگاه بیرجند

علیرضا پورخباز

استادیار گروه محیطزیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

مهدی حسن پور

سازمان محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • فتوحی، ف.، فراهانی، م. 1387. اندازه‌گیری و مطالعه اثر آلایندگی ...
 • Antoine, J.M.R., Hoo Fung, L.A., Grant, Ch.N., Dennis, H.T., Lalor, ...
 • Azami. J., Esmaili-sari, A., Bahramifar, N., Ghasempouri, M., S avabieasfahani, ...
 • Battaglia, A., Ghidini , S., Campanini, G., Spaggiari, R. 2005. ...
 • Bin, C., Xiaoru, W., Lee, F.S.C. 2001. Pyrolysis coupled with ...
 • Burger, J. 2007. A framework and methods for incorporating gender ...
 • Burger, J., Gochfeld, M. 1992. Heavy metal and selenium concentrations ...
 • Braune, B.M., Gaskin, D.E. 1987. Mercury levels in Bonaparte 's ...
 • Clark, A.J., Scheuhammer, A.M. 2003. Lead poisoning in up -land-foraging ...
 • Commission of the European Communities (CEC). 2002. Commission Regulation (EC) ...
 • Cooper, C.B., Doyle, M.E, Kipp, K. 1991. Risk of consumption ...
 • Dauwe, T., Lieven, B., Ellen, J., Rianne, P., Romny, B., ...
 • Elliot, J.E... Scheuhammer, A.M., Leighton, F.A., Pearce, P. 1992. Heavy ...
 • FAO/WHO. "Summary of Evaluations Performed by the Joint FAO/WHO Expert ...
 • Furness, R.W. 1996. Cadmium in birds. In: Beyer WN, Heinz ...
 • Gochfeld, M. 1997. Factors influencing susceptibility to metals. Environ Health ...
 • Gochfeld, M., Burger, J. 1987. Heavy metal concentrations in the ...
 • Goyer, R.A., Clarkson, T.W. 2001. Toxic effects of metals. In: ...
 • Guitart, R., To-Figueras, J., Mateo, R., Bertolero, A., Cerradelo, S., ...
 • Hallenbeck, W.H. 1993. Quantitative Risk Assessment for Environmentl and Occupational ...
 • Herna ndez, L.M., Go mara, B., Ferna ndez, M., Jime ...
 • Honda, K, Min, B.Y, Tatsukawa, R.1986. Organ and tissue distribution ...
 • Hutton, M. 1981. Accumulatiow of heavy metals and selenium in ...
 • Johansen, P., Asmund, G., and Riget, F. 2004. High human ...
 • Karbassi, A. R., Nabi-Bidhendi, G. R., Bayati, I. 2005. Environmentat ...
 • Kim, J., shin, J, U., Koo, T.H. 2009. Heavy Metal ...
 • Kim, J, H.S. Lee and T. Koo. 2009. Heavy metal ...
 • Kinne, O. 1984. Marine Ecology, 5, John Wiley, 618 pp. ...
 • Kozulin, A., Pavluschick, T. 1993. Content of heavy metals in ...
 • Martin, M.B., Reiter, R., Pham, T., Avellanet, Y.R., Camara, J., ...
 • MHMEI. Average lifetime of Iranian Ministry of Health and Medical ...
 • Milenkovic, N., Damjanovic, M., Ristic, M. 2005. Study of Heavy ...
 • Milla n, J, Mateo, R., Taggart, M.A., Lo pez-Baoa, J.V., ...
 • Morgano, M.A., Rabonato, L.C., Milani, R.F., Miyagusku, L., Balian, S.C. ...
 • Movalli, P.A. 2000. Heavy metal and other residues in feathers ...
 • Parslow, J.L.F., Thomas, G.J., Williams, T.D. 1982. Heavy metals in ...
 • Ploetz, D.M., Fitts, B.E., Rice, T.M. 2007. Differential accumulation of ...
 • Rattner, B.A., Hoffman, D.J, Melancon, M.J., Olsen, G.H., Schmidt, S.R., ...
 • Scheuhammer, A.M. 1987. The chronic toxicity aluminium, cadmium, mercury and ...
 • Standard Methods for the Examination of Water &amp; Wastewater: Centennial ...
 • Swaileh, K.M, . Sansur, R. 2006. Monitoring urban heavy metal ...
 • US EPA. Risk-based concentration table US Environmentat Protection Agency, January-June ...
 • USEPA. 1989. Guidance manual for assessing human health risks from ...
 • USEPA. 2008. Risk based concentration table, May 2007. httn: //www.ena. ...
 • Weseloh, D.V.C., Struge, r J., Hebert, C. 1994. White pekin ...
 • Wu, S.M., Jong, K.J., Lee, Y.J. 2006. Relationships among metalloth ...
 • Zheng, N., Wang, Q., Zhang, X., Zheng, D., Zhang, Z., ...
 • MSc student of Environmentl Pollution, Birjand University, Birjand, Iran ...
 • Department of Environmentl Science, Agriculture Faculty, Birjand University, Birjand, Iran ...
 • Department of Environment, Provincial Directorate of Environment Protection, Golestan, Iran ...