تحلیل توزیع فضایی - طیفی چگالی موضعی حالت های نوری در یک تار شیشه ای تک هسته

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,401

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_123

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

در این پروژه توزیع چگالی موضعی حالت های نوری در یک تار شیشه ای، با استفاده از ترکیب روش بسط چندگانه چندقطبی (MME) و انتگرال فوریه به صورت سه بعدی ارائه شده است و با انجام جستجویی کامل در مختصات فضایی و طیفی، مختصات دقیق مکانی و فرکانسی نقاطی که دارای بیشترین مقدار چگالی موضعی حالتهای نوری هستند، استخراج شده است . مقایسه نتایج این پروژه با نتایج حاصل از تحلیل دو بعدی با منبع خطی ضمن تایید رفتار کلی چگالی موضعی حالتهای نوری در هر دو مورد، نشان از تفاوت هایی قابل انتظار دارد که ناشی از انتشار در بعد سوم در حالت سه بعدی هستند

نویسندگان

ابوذر حمیدی پور

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

عباس محتشمی

گروه مهندسی اپتیک و لیزر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

محمدجواد سلیمانی

شرکت ارگ تلکام، خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، خیابان هویزه، شما

کورت هینگرل

آزمایشگاه کریستین داپلر، دانشگاه لینز، اتریش