بررسی اثر کاهش تقارن روی گاف فوتونی بلورهای فوتونی دو بعدی با میلههای ناهمسانگرد در ساختار هگزاگونال

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,353

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_085

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

ما در این تحقیق گاف فوتونی کامل ماگزیمم ساختار هگزاگونال را که از میلههای نا همسانگرد تلوریم ) ) Te با سطح مقطع دایروی در زمینه هوا تشکیل شده است، محاسبه نموده ایم . با وارد کردن یک میله تلوریم با قطر کوچکتر در مرکز سلول اولیه به منظور کاهش تقارن ساختار ، تغییرات گاف فوتونی را به صورت تابعی از نسبت قطرهای میله ها و فاکتور پر شدگی بررسی کرده ایم . نتایج بدست آمده نشان می دهند که کاهش تقارن اندازه گاف فوتونی کامل را بطور قابل ملاحظه افزایش داده است

نویسندگان

مسعود شعبانی نژاد

پژوهشکده فیزیک کاربردی وستاره شناسی ، دانشگاه تبریز ، تبریز

بهروز رضائی

پژوهشکده فیزیک کاربردی وستاره شناسی ، دانشگاه تبریز ، تبریز

علی سلطانی والا

پژوهشکده فیزیک کاربردی وستاره شناسی ، دانشگاه تبریز ، تبریز

منوچهر علی کلافی

پژوهشکده فیزیک کاربردی وستاره شناسی ، دانشگاه تبریز ، تبریز