محاسبه ی سطح مقطع دیفرانسیلی تهییج اتمی در برخورد یونهای پر انرژی با اتم

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,685

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_031

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

در این کار با استفاده از روش پراکندگی های سه جسمی با رهیافت فادیف سطح مقطع دیفرانسیلی در کانال تهییج برای اتم هیدروژن در برخورد با پروتونهای فرودی با انرژی 1 MeV و بالاتر به صورت تابعی از زاویه ی پراکندگی ذره ی فرودی به روش عددی محاسبه شد . به این منظور دامنه ای مرتبه ی اول پراکندگی و سطح مقطع دیفرانسیلی بر حسب زاویه ی پراکندگی ذره ی فرودی محاسبه گردید . در محاسبات مورد نظر برهم کنش ها کولمبی در نظر گرفته شده و از ماتریس های گذار مربوط به این نوع برهم کنش استفاده گردید . در نهایت محاسبات سطح مقطع دیفرانسیلی با روش های تجربی و تئوری موجود مقایسه شد

کلیدواژه ها:

تهییج ـ سطح مقطع دیفرانسیلی ـ ماتریس گذار ـ روش فادیف ـ دامنه ی پراکندگی

نویسندگان

رضا فتحی

گروه فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ایران

محمدآقا بلوریزاده

گروه فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ایران

ابراهیم قنبری عدیوی

دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد ایران