ویژه مدهای فرکانس بالا در موجبر هم محور با پرتو الکترونی حلقوی نسبیتی تحت تأثیر ویگلر هم محور

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,289

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_015

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

در ابتدا با استفاده از معادلهی حرکت الکترونها و اعمال اثرات نسبیتی به یک معادلهی موج غیر خطی برای مولفهی محوری میدان الکتریکی درون موجبر دست مییابیم . با محاسبهی مولفهی محوری میدان الکتریکی سایر مولفههای میدان درون موجبر را نیز محاسبه میکنیم و با اعمال شرایط مرزی به هشت معادلهی خطی برای مولفههای میدان دست مییابیم که میتوان ضرایب این معادلات را در یک ماتریس مرتبهی هشت نمایش داد . از حل همزمان این ماتریس و معادلهی درجهی چهار که از معادلهی موج غیر خطی حاصل میشود، روابط پاشندگی برای ویژه مدها را به دست میآوریم . در انتها نتایج عددی برای مدهای بار - فضا و مدهای سیکلوترونی به صورت نسبیتی و با در نظر گرفتن اثرات ویگلر مورد بررسی قرار گرفتهاند .

نویسندگان

بیژن فرخی

گروه فیزیک دانشگاه اراک

مجید شهریاری

گروه فیزیک دانشگاه اراک