تحلیل متن شناسی سوره بقره بر اساس نظریه کنش گفتار

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,096

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TELT01_360

تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1392

چکیده مقاله:

برای فهم کلام خدا با پدیدهای به نام زبان روبرو هستیم و چارهای جز این نداریم که قدم در فضای مباحث زبانشناسی و معناشناسی گذارده و از کوران مباحث گسترده زبانشناسی که فکر بشر را تحت شعاع قرار داده بگذریم. قرآن را می توان از دیدگاه رویکردها و نظریه هایی که در علوم مختلف از جمله زبانشناسی مطرح هست، بررسی کرد . از آنجا که یکی از راههای مختلف کشف ناگفته های یک متن، تحلیل کنش های گفتاری آن متن است ،پژوهش حاضر درحوزه کاربرد شناسی زبان و تحلیل گفتمان در نظر دارد به مطالعه و بررسی کنش های گفتاری سوره بقره بر اساس نظریه کنش گفتاری آستین(1962) وسرل(1979) بپردازد. نظریه کنش گفتار از مهمترین نظریاتی است که در دو حوزه فلسفه زبان و زبان دین تاثیر گذاشته است. این نظریه در صدد آن است تا تحلیل جامعی از کاربرد زبان و شیوه برقراری ارتباط ارائه نماید. ابتدا آستین واحد ارتباط زبانی را کنش گفتاری اعلام کرد سپس سرل کنش های گفتاری را به پنج دسته اظهاری، ترغیبی،اعلامی،تعهدی و عاطفی طبقه بندی می کند . این پژوهش بر روی ترجمه سوره بقره صورت گرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش،روش تحلیل محتوا است و واحد تحلیل مضمون در نظر گرفته خواهد شدکه می تواند شامل یک جمله، یک کلمه یا چند جمله باشدکه یک کنش را برسانند.ابتدا هر آیه به پاره گفتار تقسیم شده و سپس نوع کنش هر پاره گفتار مشخص گردیده است .پس از تجزیه و تحلیل داده ها و بر اساس نتایج حاصله مشخص شد که از مجموع 1742 کنش به کار رفته در این سوره ،کنش اظهاری با تعداد 1053 مورد و کنش ترغیبی با تعداد 587 مورد بیشترین میزان کنش را در این سوره دارتد و کنش تعهدی با تعداد یک مورد کمترین میزان را به خود اختصاص داده است .تعداد زیاد کنش اظهاری و پس از آن ترغیبی با توجه به مباحث مطرح شده در سوره بقره که بیشتر بیان آیین مسلمانی،مسائل حکمی و اجتماعی و دعوت به حق و توحید است کاملا قابل توجیه است .همچنین در این بررسی نشان داده شده است که پاره گفتارهای این سوره نه تنها کنش های متفاوتی دارند بلکه برخی از پاره گفتار ها بیش از یک کنش دارند .

نویسندگان

آمنه زارع

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،گروه زبانشناسی، فارس، ایران

سحر زرگری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،گروه زبانشناسی، فارس، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد