مطالعه و بررسی تورم تعادلی و دینامیک هیدروژلهای آنیونی بر پایه ترپلیمر آکریل آمید،‌پتاسیم آکریلات و N و Nَ متیلن بیس آکریل آمید

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,299

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCCE06_029

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1385

چکیده مقاله:

انتخاب شرایط مطلوب برای تهیه هیدروژلهایی با حداکثر تورم تعادلی و شدت تورم (تورم دینامیک)، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مطالعه تأثیر عوامل تعیین‌کننده ساختمان ژل بر روی تورم تعادلی و شدت تورم در دو حالت بدون اعمال بار و همراه با اعمال بار، بررسی می‌شود. بدین منظور با استفاده از جدول آزمایش، متغیرهایی که بر ساختمان ژل تأثیر می‌گذارد در حالت‌های مختلف انتخاب گردید متغیرهای مورد نظر عبارتست از: غلظت کل مونومری، درجه اتصال‌های عرضی، غلظت کومونومر یونی، درصد هیدرولیز کومونومر یونی به کمک باز و دما. با استفاده از روش پلیمریزاسیون محلول، نمونه‌های متعددی از ذرات هیدروژل بر اساس ترپلیمریزاسیون مونومرهای آکریل آمید، پتاسیم آکریلات و متیلن بیس آکریل آمید بر مبنای جدول آزمایشها (جدول 2) تهیه شد. با توجه به نتایج بدست آمده از تورم تعادلی و شدت تورم (در دو حالت بدون بار و همراه با اعمال بار) ژل بهینه تهیه شد.

نویسندگان

ابوالفضل براتی

گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک