اثر گروه هیدروفوب انتهایی در مقدار حد تغییرات ضریب شکست نور محلول پلی‌اتیلن گلیکول

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,289

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCCE06_017

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1385

چکیده مقاله:

در رابطه مولر برای اندازه‌گیری جرم مولکولی بسپار، با استفاده از دستگاه پراش نور، ابتدا باید حد تغییرات ضریب شکست با غلظت محلول پلیمر (dn/dc) مشخص گردد. در این تحقیق چگونگی اندازه‌گیری حد تغییرات ضریب شکست تغلیظ کننده جدید POER (کوپلیمر هپتادکانامید پلی (اتیلن گلیکول) Mw~22000D ) به کمک دستگاه رفراکتومتر دیفرانسلی معرفی می‌گردد. کوپلیمر POER توسط نگارنده مقاله در آزمایشگاه از پلی‌ (اتیلین گلیکول) با جرم مولکولی 22000D سنتز شد. در این اندازه‌گیری ابتدا ثابت دستگاه (K) با استفاده از محلول آبی پتاسیم کلرید با غلظت و ضریب شکست معین، مشخص گردید. سپس حد تغییرات ضریب شکست برای تغلیظ‌کننده (POER) اندازه‌گیری شد. (0/11)

کلیدواژه ها:

حد تغییرات ضریب شکست (dn/dc) ، تمایل به قطبی شدن مولکول آلفا ، وزن مولکولی

نویسندگان

عبدالرحیم بزار

استادیار ، دانشگاه امام حسین (ع)، دانشکده علوم و مهندسی، گروه مهندسی ش