بررسی چگونگی تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر شاخص های عملکرد سازمانی (مطالعه موردی بانک اقتصادنوین تهران)

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,596

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

STSEE01_079

تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1392

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در بانک اقتصاد نوین پرداخته است. مؤلفههای مدیریت دانش شامل بدست آوردن دانش سازمانی، به کاربردن دانش سازمانی، یادگیری از دانش سازمانی، مبادله دانش سازمانی، ارزیابی دانش سازمانی، ایجاد وتثبیت دانش سازمانی و استفاده بهینه از دانش سازمانی میباشد. نوع تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شعب بانک اقتصاد نوین می باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های بوکویتز و ویلیامز ( 2005 ) برای مدیریت دانش و لوپز نیکلاس و مرونوسردان( 2011 ) می باشد. تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده با کمک نرم افزارSPSS و لیزرل انجام شده است بررسی نتایج نشان داد که بین متغیر مدیریت دانش و هر کدام از مؤلفه های آن با عملکرد سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد

نویسندگان

مریم دارابی

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات، واحد الکترونیکی

رضا رادفر

دانشیار مدیریت صنعتی، عضو هیات علمی تمام وقت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،

فرهاد غفاری

استادیار و عضو هیات علمی تمام و قت و مدیرگروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • امین بیدختی، علی اکبر، مکوند حسینی، شاهرخ، احسانی، زهرا(1390) "بررسی ...
 • بختیاریان، ‌طیبه(1387) "رابطه ارتباطات سازمانی بر تسهیم دانش در شرکت ...
 • بطحایی، ع (1385) "بررسی اثرات سرمایه‌های فکری بر عملکرد سازمانی ...
 • جعفری، م، ابن رسول، س.الف.، و دید5 ور، ف (1385)" ...
 • درودی، ف (1384) "تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مدیریت ...
 • رجبی دانالو، حسن(1388) "بررسی رابطه میان مدیریت دانش و نوآوری ...
 • گلوانی، محمد (1387) "رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در ...
 • موسوی، ف.الف (1387) " مدیریت دانش "، نشریه مدیریت .17، ...
 • Befo rt, N, Hattrup, K(2 003) "valuingtask and contextual performance ...
 • C h and, M, In dia, Kan d kato u, ...
 • .C h angS, C hiang, C, C hu, C, Wang, ...
 • Denning, S (2006)" Ten Steps to Get More Knowledge and ...
 • Du Plessis, M, and Boon, J.A(2004) " The role of ...
 • Feghhi Farahmand, Nasser (2010)" strategic structure for organizational performance" , ...
 • .Fugate, B .S , S tan k, T .P.Mentzer, J. ...
 • Hansen, M. H, Nohria and Tierney, T (1999) " Whats ...
 • Ho, L(2008) "what affects organizational p erform ance?in dustrial management ...
 • 0 .Kolz, A. R, Mc ardland, L .A, Sitverm an, ...
 • project management , vol.29, pp 877-888. ...
 • Liu, P(201 1)"Empirical study influence of critical Success factors on ...
 • man agement, vol.3 1, pp502-509. ...
 • 4. M alh otra, Y(2000) _ From information management to ...
 • information professional , 10(2), pp37-61. 1 5. Marelli, E, Sign ...
 • ofmanp ower, vol.3 1 , No.7, 732-754. ...
 • Morton, T (2006) "What is Your Stratege for Managing Knowledge", ...
 • Odell, C (2009)" Areview of knowledge Jornal of Knowledge "knowledge ...
 • Management Practice, 10(1), 1-15. (2005) ...
 • HRM" , Journal of knowledge management, Vol. 9, pp. 70_86. ...
 • O _ Mah _ ny, M, Vecc hi, M(2009) _ ...
 • 1 , Rh _ d S, Jo _ Peter, L ...
 • organizational performance _ , journal of word place learning , ...
 • Shine Huang , P (2009)" Effective through ...
 • envir onmental knowledge management" _ Journal of environ Science, 6(1), ...
 • S itlin gton, H, Mars hall, V(201 1)"Do ...
 • Stam, C .P(2007) "making Sense of knowledge, the ...
 • Syed-Ikhsan , S.O.S, Rowland, F (2004) _ in a pubic ...
 • T revo rt, Moores(201 0)" organizational conditions ...
 • vulnerability : amultiagent perspective expert Vol.37(4), pp31 11- و system ...
 • Wang , E, Klein, G, Jiang, ..J (2007) " IT ...
 • Wu, S .I, Hu ng, J.M(2007) _ the performance measuremet ...
 • balance s corecard, total quality management and business excellence" , ...
 • p sych ology, vol, 2 1, 566-579. 30.Yang, J(20 10) ...
 • management strategy and its effect on firm performance : a ...
 • , Zi aulk, K, Mahb oob, S.G(1 992)" factors of ...
 • organizational knowledge. Research type descriptive - correlatio. Statistical research community ...
 • نمایش کامل مراجع