بررسی و مطالعه تقطیر غشایی بعنوان یک فرایند نوین جداسازی با قابلیت جداسازی ذرات با اندازه نانومتر

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,997

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICNPGP01_004

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1385

چکیده مقاله:

تقطیر غشایی بعنوان یک فرایند نوین جداسازی غشایی با قابلیت جداسازی ذرات به کوچکی ۱ / ۰ - ۷ نانومتر دارای کاربردهایی چون نمک زدای ی وشیرین ساز ی آب برا ی مصارف آشامیدن ی و صنعت ی و تغلیظ آبمیوه، توجه روزافزون ی را بخود جلب کرده است . کارکرد فرایند در دما ی پایین حدود 40-80 درجه سانتیگراد بیانگر نیاز به منبع انرژ ی پایین و داشتن صرفه اقتصادی بالا ی این روش م ی باشد . در این فرایند از یک غشاء آب گریز در تماس با محلول خوراک ورودی استفاده می شود . اساس کار بر تعادل گاز ‐ مایع استوار است و ابتدا مایع در طرف غشاء تبخیر شده و با عبور از غشاء در طرف دیگر چگالیده می شود . نفوذ مولکول ی ۲ و نفوذ نادسن ۳ با توجه به قطر حفره ها ی غشاء مکانیزمها ی غالب بر نفوذ از غشاء می باشند . در این مقاله مزایا ومعایب تقطیر غشای ی ، کاربردها و عوامل موثر بر کارای ی فرایند تقطیر غشای ی بررس ی م ی شود و روابط لازم برای محاسبه انتقال جرم وحرارت ارائه می گردد .

کلیدواژه ها:

تقطیر غشایی - غشاء آب گریز - بخار نفوذی - انتقال جرم و حرارت - ذرات نانومتر