کاربرد بیومتری و تجزیه به مولفه های اصلی برخی ازصفات وابسته به عملکرددرگیاه دارویی ریحان

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 790

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NABATAT12_0505

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1392

چکیده مقاله:

برگهای معطرگونه های ریحان ازنظر اقتصادی حاوی ترکیبات مهمی هستند که درصنعت غذایی و دارویی به مصرف می رسند یک ازمایش مزرعه ای درسال 11390 برروی 12ژنوتیپ ریحان ایرانی جهت بررسی روابط بین مقدارماده خشک اجزای عملکردوتعیین بخشی ازصفاتی که قادرند برروی عملکردماده خشک اثربگذارند صورت گرفت ازمایش فوق درایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دردانشگاه شهیدچمران درقالب بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار اجرا گردید ضرایب همبستگی نشان داد که بین صفات وزنتربرگ وزن خشک برگ ارتفاع تعدادبرگ و تعدادساقه ی فرعی با وزن خشک گیاه همبستگی مثبت و بالایی وجود داشت براساس نتایج رگرسیون مرحله ای و صعودی صفت وزن تربرگ به تنهایی 97درصد و به همراه صفات وزن خشک برگ و ارتفاع بوته درمجموع 99درصد ازکل تنوع عملکردوزن خشک را توجیه نمودندنتایج تجزیه به مولفه های اصلی برای این صفات نشان داد مولفه اصلی اول حدود 97درصد ازواریانس کل داده ها را توجیه نمود که این مولفه با توجه به ضرایب اجزای تشکیلی دهنده آن مولفه اندام رویشی و اجزای آن نامیده شد سه صفت وزن تربرگ وزن خشک برگ و ارتفاع بوته به ترتیب نشان دادند ازاهمیت نسبی بیشتری درتعیین عملکردگیاه برخوردارند و میتوانند به عنوان صفات مهم و مفیدی جهت برنامه های بهنژادی این گیاه بکارگرفته شوند.

کلیدواژه ها:

ریحان ، همبستگی ، تجزیه به مولفه های اصلی

نویسندگان

سیدمصطفی مومن زاده شوشتری

دانشجوی کارشناسی ارشداصلاح نباتات

داریوش نباتی احمدی

استادیاردانشگاه شهیدچمران اهواز

حمید رجبی معماری

استادیاردانشگاه شهیدچمران اهواز

امیر سیاهپوش

دکتری فارماکوگنوزی