Accurate Times 5.1 & Moon calculator معرفی و مقایسه 0.6

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,004

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HELAL03_020

تاریخ نمایه سازی: 5 دی 1385

چکیده مقاله:

معرفی و مقا یسه دو نرم افزارِ محاسبه گر ماه M.C و زمانهای دقیق A.T موضوع مورد بحث ا ین مقاله است . در ابتدا باید خاطر نشان کرد که هر یک از ا ین دو نرم افزار در حیطة خاصی تدوین شده اند . به طور مثال M.C بـه موضـوع مـاه ، زمان های آن و بررسی های ر ؤیت پذ یری هلال بیشتر پرداخته است در حالی که A.T همان طور که از نام آن پیداست بـه زمان سنجی پدیده های مرتبط با ماه، خورشید و نیز اوقات شرعی و قبله پرداخته است . بنابراین با توجه به نکته فوق به طور اجمال به معرّ فی و ذکر قابلیت های هر کدام از ا ین دو نـرم افـزار پرداختـه و سـپس برتری های هر یک هم بر د یگری ذکر می گردد . در پا یان نیز جهت استفاده هر چه بیشتر عموم کاربران گرامی، ترجمه متن دو نرم راهنمای هرِ افزار مذکور، آورده می شود .