تاثیر آموزش بر افزایش آگاهیهای عموم جامعه در زمینه ی رؤیت هلال ماه

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,480

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HELAL03_001

تاریخ نمایه سازی: 5 دی 1385

چکیده مقاله:

مطمئناً یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در نزدیکیهای ماه مبارک رمضان و شوال ، بحث چگـونگی اعـلام اول مـاه قمری است . با توجه به اینکه کشور عزیزمان ایران ، کشوری اسلامی است . پس مسلم اسـت کـه انجـام برنامـه هـای مذهبی یکی از پر اهمیت ترین مباحث مطرح در سطح عموم است .. برخلاف تقویم هجری شمسی و دیگر تقویم های رایج ، که در آنها تعداد روزهای هر ماه مشخص است و یـا حـداقل قابل پیش بینی است ، در تقویم هجری قمری به علت نحوه ی خاص اعلام اولین و آخرین روز هر ماه قمـری ، ایـن پیش بینی حداقل با یک احتمال خطایی همراه است و با توجه به حـساسیت هـایی کـه در زمینـه ی انجـام اعمـال عبادی در بین جامعه وجود دارد ، مسلماً این بحث ها در نزدیکیهای این دو ماه به اوج خود می رسد . با توجه به ویژگی های خاص تقویم هجری قمری و همچنین وجود فقه پویا در مبحث تقویم هجـری قمـری ، گاهـاً اختلافاتی در این بین به چشم می خورد که شاید بازتاب وسیعی در سطح جامعـه داشـته باشـد . بـا ایـن حـال ایـن اختلافات از دید کارشناسان و آگاهان جامعه مسئله ای ع ادی و طبیعی است که با توجه به ویژگی های این تقـویم و مسایل پیرامونی آن بوجود می آید . اما با توجه به عدم آگاهی عموم جامعه از مسایل ایـن امـر ممکـن اسـت کـه در بعضی مواقع چنین بازتابهایی را در سطح عموم شاهد باشیم . اما آنچه که شاید جالب و عجیب باشد این است که در بین جامعه ی متفکر و دانشگاهی نیز چنین بازتابهایی دیده می شود که می توان گفت درصد بـسیار بـالایی از ایـن عکس العمل ها به دلیل عدم شناخت دقیق موضوع است . با توجه به اینکه در چند سال اخیر با اقدامات وسیعی کـه در مبحث رؤیت هلال ، چه از نظر نظری و چه از دید عملی ، انج ام شده است ، شاهد شکوفایی این شـاخه از نجـوم هستیم که این روند رو به رشد هر روزه با شتاب بیشتری ادامه می یابد . با وجود این پیشرفت چشمگیر ، نتـایج ایـن امر به صورت کمرنگ در جامعه مشاهده می شود که باز هم می توان مهمترین عامل این حـضور کمرنـگ را ، عـدم انتقال کامل پ یشرفت بدست آمده به بدنه ی جامعه دانست . مهمترین عمل برای انتقال ، آموزش است . به بیان بهتـر آگاهی داشتن از موضوع خاصی به درک عمیق و رفع ابهامات احتمالی کمک شایانی می کند .

نویسندگان

محمد احمدی

عضو انجمن علمی پژوهشی نجم شمال، دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران