ارزیابی مقایسه ای استحکام اتصال و بررسی محل شکست دو نوع براکت ارتودنسی

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,499

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS08_081

تاریخ نمایه سازی: 21 آذر 1385

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، ارزیـابی و مقایـسه اسـتحکام اتـصال دو نـوع براکـت تجـارتی آ مـ ریکن ارتـودنتیکس و اورتوسورس در شرایط ی کسان به دندان و بررسی محل شکست آن ها بود . سی عدد دنـدان پرمـولر سـالم انتخـاب گردید و دو گروه پانزده تایی تقسیم گردید . پس از آماده سازی سطح و اسید اچ کردن نمونهها با اسید فـسفریک دو نوع براکت مذکور در شرایط کاملاً مشابه با کامپوزیت نومی کس به دندان ها چسبانیده شدند . تمامی نمونـه هـا به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه سانتیگراد در آب مقطر نگهداری شدند و سپس به کمـک دسـتگاه آزمـون چند کاره تحت بارگذای قرار گرفتند تا نیروی برشی شکست و جدا شدن براکت از دندان تعیین گردد و میانگین استحکام برشی اتصال برای هر یک از دو نوع براک ت محاسبه شود . بررسی نوع شکست تمامی نمونه ها با اسـتفاده از استریومیکروسکوپ صورت پذیرفت تا درصد پنج نوع شکست؛ براکـت - کامپوزیـت، دنـدان - کامپوزیـت و نیز شکست از میان کامپوزیت، براکت و دندان برای هر نوع براکت تعیین شـود . تحلیـل آمـاری نتـایج بـا آزمـونt-studentsو به کمک نرم افزار SPSS صورت گرفت تا از وجود تفاوت آمـاری معنـی دار بـین نتـایج اطمینـان حاصل گـردد . نتـایج نـشان داد کـه در 60 درصـد از نمونـه هـای براکـت ارتوسـورس، شکـست از ناحیـه براکـت کامپوزیت و در 20 درصد از آن هـا هـم شکـست از ناحیـه دنـدان - کامپوزیـت بـود . در حـالی کـه 40 در صـد از نمونه های براکت آمریکن ارتودنتیکس شکست را از ناحیه براکت - کامپوزیت و 26/6 درصد نیز از ناحیه دندان - کامپوزیت پذیرا شده بود . میانگین استحکام اتصال دندان با دو نوع مختلف براکت از نظر آماری تفاوت معنی دار دارد . نتایج حاصل را می توان در رابطه با انتخاب نو ع براکت برای افراد متفاوت در طرح درمان های ارتودنـسی در نظر گرفت .

نویسندگان

محمدحسین فتحی

استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

سوسن صادقیان

استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

حمید شمسایی فر

دندانپزشک دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • پ.ریاض داودی، کلیات ارتودنسی، نوردانش، تهران، 1378، ص 188. ...
 • مسعود فیض بخش، پایان نامه تخصص دندان پزشکی، دانشکده دندانپزشکی ...
 • ش. سعادت، الف. مهدی پور، اصول تشخیص و درمان در ...
 • م. باصفا، ارتودنسی نوین، مشهد، 1376. ...
 • [شماره نمونه _ _ _ _ _ O, _ ...
 • E.L. Gottlib, A.H. Nelson, D.S.Vogles, *'Study of orthodontic diagnosis and ...
 • I.R. Reynolds, ،A review of direct orthodontic bonding?, Br J ...
 • C.C. Conrad, ،}Bond strength of a resin- modified glass inomer ...
 • C.A. Maccoll, ،The relationship between bond strength and orthodontic & ...
 • B.U. Zachrisson , 4Bonding in orthodontics? _ in; _ _ ...
 • M. Knoll, ،، shear Srenght of brackets bonded to anterior ...
 • نمایش کامل مراجع