بررسی تأثیر نوع پست وکور بر مقاومت به شکست دندان معالجه ریشه شده

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,958

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS08_071

تاریخ نمایه سازی: 21 آذر 1385

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش مقایسۀ مقاومت بـه شکـست در دنـدان هـای درمـان ریـشه شـده ضـعیف ثنایـا ی فـک بـالا، بازسازی شده با سه روش پست و کور بود . پنجاه دندان ثنایای فک بالای سالم انتخاب و به طور تـصادفی بـه پـنج گروه ده تایی تقسیم شدند . تمام نمونه ها به جز دندان های گروه کنترل مثبت، پس از درمان ریشه به منظور تقلیـد دیوارههای نازک در دنـدان هـای ضـعیف، آمـاد ه شـدند . دنـدان هـای گـروه اول بـه روش پـست و کـور فـایبر کامپوزیت لامینیت و گروه دوم بـه روش فـایبر کامپوزیـت لامینیـت همـراه بـا پـست فلـزی کوچـک ( پاراپـست ) متناسب با فضای کانال بازسازی شدند . دندان های تضعیف شده گـروه چهـارم بـدون بازسـازی درون ریـشه، بـه عنوان گروه کنترل من فی در نظر گرفته شدند . پس از ترمیم حفـره دسترسـی بـه وسـیلۀ کامپوزیـت لایـت یـور و اعمال سیکلهای حرارتی، نیرو توسط دستگاه آزمون چند کاره با زاویه 45 درجه نسبت به محور طولی دندان هـا در سطح پالاتال اعمال شد و میانگین مقاومت به شکست گروه ها محاسبه گردید . بررسی آمار ی نتـایج بـر اسـاس تجزیه واریانس یک طرفه ANOVA و آزمون دانکن و مربع کای انجام شد . پس از گروه کنترل منفی، گروه اول پایین ترین مقاومت به شکست را نشان داد . میانگین مقاومت به شکست در گروه سوم و دوم به طور معنی داری از گروه اول بیشتر بود . کاربرد فایبر کامپوزیت لام ینیت همراه با پـست فلـزی کوچـک، باعـث افـزایش مقاومـت بـه شکست شد و همچنین از لحاظ زیبایی نیز مطلوب بود . پست فلزی پیش ساخته ( پارا پست ) اگـر چـه مقاومـت بـه شکست بیشتری نشان داد، ولی فراوانی بیشتر شکستگی ریشه در آن، عامل منفی در کاربرد آن محسوب می شود . هر چند میانگین مقاومت به شکست سیستم پست و کور فایبر کامپوزیت لامینیت پایین بود ولی با توجه به توانایی آن در تقویت ساختمان دندان و الگوی شکست مناسب و تأمین زیبـایی مـی تـوان کـاربرد آن را در مـواردی کـه نیروهای زیادی به دندان وارد نمی شود توصیه نمود .

کلیدواژه ها:

دندان های م عالجه ریشه شده تضعیف شـده ، پـست وکـور فـایبر کامپوزیـت لامینیـت ، اسـتحکام اتصال ، الگوی شکست

نویسندگان

محمدحسین فتحی

استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

وجیه السادات مرتضوی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مریم حوری زاد

دندانپزشک، متخصص ترمیمی و زیبایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Gutman. James L., ،'The dentin- root complex: anatomic and biologic ...
 • !- WA.Saupe, AH. Gluskin, A. Radke, «comparative study of fracture ...
 • _ GW. Wagnild, KI. Mueller, ،'The restoration of endo dontically ...
 • _ DB. Mendoza, S. Eakle, E. Khak، Root re inforcement ...
 • _ RZ. Schwartz., _ _ dentistrv, Quintessence Publishes co, Inc. ...
 • radicular rehabilitation: A clinical approach? -Intra؟4 1- G. Freeman, IM. ...
 • _ JL. Lui, *Composite reinforcement of flared canal using light- ...
 • _ MA. Freilich, JC. Meiers, JP. Duncan, AJ. Goldberg., Fiber ...
 • S. Cohen, R. Burns, Pathwav of the nln. Moshv c., ...
 • JC. Karna, 00A fiber composite laminate endodontic pist and core?, ...
 • distribution surrounding endidintic posts. J prosthet Stress؟، 1 1-DA. Burns, ...
 • PM. Lioyd, JF. Palid, ،The philosophies of dowel diameter preparation: ...
 • A.Torbjorner S. Karlsson, M. syverud, A. Hensten- petterson, ،4Carbon fiber ...
 • JL., ،، Drummond، In vitro evaluation of endodontic posts?, Am ...
 • نمایش کامل مراجع