تکنولوژی ساخت و تست های طراحی و کنترل خواص مکانیکی مواد اولیه مخازن CNG

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,634

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CNG01_020

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1385

چکیده مقاله:

در مقاله حاضر ساختارهای مختلف کپسولهای فشار برای ذخیره گاز طبیعی ارائه شده است. در قمست تکنولوژی، فرایند تکنولوژیکی ساخت، روش پیچش ، طراحی فیکچسترهای پیچش و تست مواد، اماده سازی لایه کامپوزیتی تحت نیرو ومحاسبات پارامترهای تکنولوژیکی برای ساخت مخازن کامپوزیتی اورده شده است. در پایان فرایند ساخت، رژیم پیچش ، نیروی کشش الیاف، ضخامت و عرض باند پیچش با توجه به محاسبات طراحی و تکنولوژی انتخاب گردیده است. در قسمت تست، فرایند تستهای کنترل کیفی طراحی، تولید، و سریالی کپسولهای گاز CNG همراه با تستهای تعیین خواص مکانیکی مواد اولیه مورد استفاده مطابق استانداردهای معتبر از جمله ANSI , ISO , ASME , ASTM بیان شد است. تستهای خواص مکانیکی که برای ارزیابی خواص حد استحکام الاستیک کامپوزیتهای پایه پلیمری جهت استفاده درمحاسبات ضروری می باشد شامل مدول الاستیسیته به روش خمش، تنش تخریب و مدول الاستیسیته به هنگام کشش و چگالی نمونه های پیچش می باشد که دراین مقاله نتایج آزمایشگاهی پارامترهای مورد نیاز طراحی گزارش شده است. به عبارتی در این مقاله سعی می شود تمامی مراحل ساخت و تایید نهایی مخازن گاز CNG مطابق استاندارد که به صورت کلی تجربه شده گنجانده شود. نمونه های تست مخازن مطابق فرایند تعریف شده واقعی ساخته می شود و نمونه های تست خواص مکانیکی بصرت پیچش حلقوی و تک جهته که با یک نخ مطابق با استاندارد بر روی مندریل پیچیده شده و به ابعغد استاندارد برش دادهمی شود.

نویسندگان

توحید شوطی

کارشناس ارشد کامپوزیت - دانشگاه ماتی مسکو

کاماروف

هیات علمی دانشکده کامپوزیت دانشگاه ماتی مسکو

کانچارنکو

هیات علمی دانشکده کامپوزیت دانشگاه ماتی مسکو

جعفر اسکندری جم

هیات علمی دانشکده مواد دانشگاه مالک اشتر