اثر روکش کاری با فولاد زنگ نزن آستنیتی به روش جوشکاری بر افزایش مقاومت به اکسیداسیون فولاد ساده کربنی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,759

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_252

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این پژوهش، روکش کردن فولاد میان کربن CK45 با فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 310 به روش جوشکاری قوسی با محافظت سرباره , برای افزایش مقاومت به اکسیداسیون به کار رفته است . بررسی رفتار اکسیداسیون نمونه ها در محیط اتمسفری و در دو دمای 900 و 1100 درجه سانتی گراد ۵، 10، 15، 25 و50 ساعت انجام شد . ارزیابی میزان اکسیداسیون به روش اندازه گیری افزایش وزن در واحد سطح نمونه ها انجام شد . سپس مقاطع عرضی نمونه ها برای مطالعهی مورفولوژی و ساختار فلز پایه و روکش زنگ نزن و ضخامت و شکل پوسته ها تحت بررسی های میکروسکوپ نوری قرار گرفت و ترتیب لایه های مختلف اکسیدی با استفاده از سیستم آنالیز ) ) EDS میکروسکوپ الکترونی بررسی شد . رفتار اکسیداسیون نمونه های بدون روکش در شرایط کاملا مشابه درپژوهش قبلی بررسی شده بود و یافته ها مورد مقایسه قرار گرفت . یافته ها نشان میدهد که روکش فولاد زنگ نزن سبب کاهش شدت 900 میشود , ولی از دکربورهشدن سطح زیرلایه و تغییر ساختار o c اکسیداسیون به ویژه در دمای هممحور به تیغهای جلوگیری نمیکند . در هر دو دما با افزایش زمان در دمای ثابت، شدت اکسیداسیون افزایش مییابد و در زمان ثابت با افزایش دما از900 به 1100 درجه سانتی گراد افزایش غیر عادی شدت اکسیداسیون رخمیدهد . از آنچه گفته شد چنین بر می آید که روکش فولاد زنگ نزن آستنیتی در کاهش مقاومت به اکسیداسیون در دمای 900 درجه سانتی گراد نسبت به دمای 1100 درجه سانتی گراد کارآیی بهتری داشته است .

نویسندگان

سهیل عیسی پورکوشالی

دانشجوی کارشناسی دانشکدهی مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

مرتضی شمعانیان

استادیار دانشکدهی مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان