اثرمقدار بایندر نیکل بر ریز ساختار و خواص مکانیکی سرمتهای WC-Ni

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,467

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_243

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این پژوهش تأثیر مقدار بایندر نیکل بر ریزساختار و خواص مکانیکی سرمتهای کاربید تنگستن - نیکل مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور از پودرکاربیـد تنـگستن با اندازه ذره ٠/٦ میکرومتر در ترکیبهای مختلف حاوی ٦، ٨، ١٠، ١٢ و ١٥ درصد وزنی نیکل استفاده شد . جهت بررسی ریزساختار نمونه ها از میکروسکوپ نوری ، میکروسکوپ الکترونی روبشی و اندازه گیری اشباع مغناطیسی استفاده شد . همچنین به منظور بررسی خواص مکانیکی نمونه ها ، سختی سنجی ویکرز و استحکام گسیختگی عرضی اندازه گیری شد . تأثیر عوامل مورفولوژیکی بر سختی نمونه ها بررسی شد . با افزایش مقدار نیکل، اندازه دانه و همسایگی ٢ کاربید تنگستن کاهش و پویش آزاد میانگین بایندر ٣ افزایش یافت . با افزایش میزان نیکل سختی کاهش یافت و استحکام گسیختگی عرضی نمونه ها افزایش و پس از آن کاهش یافت و مقدار بیشینه استحکام گسیختگی عرضی در ده درصد وزنی نیکل حاصل شد .

نویسندگان

مهیار دائی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد و متالورژی - دانشکده فنی - دانشگ

محمود حیدرزاده سهی

دانشیار گروه مهندسی مواد و متالورژی - دانشکده فنی - دانشگاه تهران