اثر اندازه ذره کاربید تنگستن و نوع بایندر بر ریز ساختار و خواص مکانیکی سرمتهای WC-Ni-Co

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,335

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_242

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این پژوهش تأثیراندازه ذرات پودر کاربید تنگستن و ترکیب بایندر بر ریزساختار و خواص مکانیکی سرمتهای WC-Ni-Co مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور از پودرهای کاربیـد تنـگستن با اندازه ذرات 0/6، ١، 2/5، ٨، ٢٥، و ٤٠ میکرومتر در دو ترکیب WC -٩% Ni -٣% Co و WC -٣% Ni -٩% Co بکار گرفته شد . جهت بررسی ریزساختار نمونه ها از میکروسکوپ نوری ، میکروسکوپ الکترونی روبشی و اندازه گیری اشباع مغناطیسی و نیروی پسماندزدای مغناطیسی استفاده شد . همچنین به منظور بررسی خواص مکانیکی نمونه ها ، سختی سنجی ویکرز و استحکام گسیختگی عرضی اندازه گیری شد . با افزایش اندازه ذرات کاربید تنگستن اشباع مغناطیسی افزایش و نیروی پسماندزدای مغناطیسی کاهش یافت . سیستم با اندازه ذرات درشت ، خواص مکانیکی پایینی از خود نشان داد . همچنین با کاهش اندازه ذرات کاربید تنگستن ، سختی افزایش یافت . ترکیب حاوی کبالت بیشتر نسبت به ترکیب حاوی نیکل ریزدانه تر بود و سختی بالاتری از خود نشان داد . با افزایش اندازه ذرة کاربید تنگستن تا٥ / ٢ میکرومتر TRS نمونه ها افزایش و پس از آن کاهش یافت .

نویسندگان

مهیار دائی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد و متالورژی - دانشکده فنی - دانشگ

محمود حیدرزاده سهی

دانشیار گروه مهندسی مواد و متالورژی - دانشکده فنی - دانشگاه تهران

محمد قمبری

استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی - دانشکده فنی - دانشگاه تهران