بررسی رفتار خوردگی و سازگاری زیستی کاشتنی های فلزی با پوشش آلومینا – تیتانیا

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,988

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_234

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

یکی از عوامل مهم در تعیین میزان سازگاری زیستی بیومواد، مقاومت به خوردگی آن ماده است . ارزیابی آزمایشگاهی رفتار خوردگی در شرایط شبیه سازی شده بدن می تواند پیش گویی مناسبی برای سازگاری زیستی آن ها، هنگام کاربرد در بدن ارائه نماید . در پژوهش حاضر سعی شد تا رفتار خوردگی و سازگاری زیستی کاشتنی های فلزی با پوشش آلومینا - تیتانیا ارزیابی و با رفتار خوردگی زیرلایه بدون پوشش مقایسه شود . فولاد زنگ نزن 613 ال و تیتانیوم خالص تجارتی به عنوان زیرلایه انتخاب شد و پوشش آلومینا – تیتانیا با روش پاشش شعله ای بر روی آنها پوشش داده شد . از تکنیک های پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی برای مشخصه یابی و ارزیابی پوشش ها و زیرلایه استفاده شد . رفتار خوردگی نمونه ها با اجرای آزمون های الکتروشیمیایی پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی در دو نوع محیط فیزیولوژیکی و در دمای 37درجه سانتی گراد انجام شد . نتایج حاکی از تاثیر مثبت پوشش های اعمالی بر روی رفتار خوردگی زیرلایه تیتانیومی و کاهش چگالی جریان خوردگی آن داشت . ولی در مورد زیرلایه فولاد زنگ نزن رفتاری غیرعادی مشاهده گردید و چگالی جریان خوردگی نسبت به حالت بدون پوشش افزایش یافت . دلیل این امر را می توان عدم یکنواختی ضخامت پوشش اعمالی بر روی نقاط مختلف زیرلایه، تخلخل های موجود در پوشش و جلوگیری از تشکیل لایه روئین و در نتیجه، ایجاد مناطق عاری از پوشش و یا دارای پوشش ضعیف بر روی سطح دانست که خوردگی زیرلایه را تشدید می کند .

کلیدواژه ها:

رفتار خوردگی ، فولاد زنگ نزن 316 ال ، تیتانیوم خالص تجارتی ، سازگاری زیستی ، پوشش آلومینا – تیتانیا

نویسندگان

محمد حسین فتحی

استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

آرش حنیفی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان